Efter flera års väntan står det nu klart att de båda länderna får inleda förhandlingar om EU-medlemskap.

2005 fick dåvarande Makedonien kandidatstatus. Namnbråk med Grekland och sedan språkbråk med Bulgarien har försenat processen. Landets eventuella EU-medlemskap har knutits samman med Albanien som fick kandidatstatus 2014, och därför heller inte kunnat medlemskapsförhandla.

Men efter medling mellan Nordmakedonien och Bulgarien har processen nu återupptagits, rapporterar Europaportalen.

LÄS ÄVEN: Ukraina kan få snabbspår in i EU

– Invånarna i Albanien och Nordmakedonien förtjänar detta och vi kommer alla att tjäna på det när vi en dag välkomnar Albanien och Nordmakedonien som fullvärdiga medlemmar i EU, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under ett uttalande tillsammans med de båda ländernas premiärministrar Edi Rama och Dimitar Kovačevski på tisdagsmorgonen i Bryssel.

– Ni har stärkt rättsstaten. Ni har kämpat mot korruptionen. Ni har fria medier. Ni har ett livskraftigt civilt samhälle. Ni har genomfört otaliga reformer och moderniserat era ekonomier, sade von der Leyen.

Bitter premiärminister

Albaniens premiärminister Edi Rama är bitter och kallar det bulgariska vetot mot Nordmakedonien för absurt. Han tackar samtidigt Frankrikes president Emmanuel Macron för arbetet med att få bort låsningen. Han tackar även Ursula von der Leyens och den tidigare tyska förbundskanslern Angela Merkel för att de hållit liv i frågan om EU-utvidgning på västra Balkan.

LÄS ÄVEN: Georgien ansöker om EU-medlemskap

– Vi vet att detta inte är början på slutet [för att bli EU-medlemmar], det är bara slutet på början. Men det är som det är. Vi behöver detta för att fortsätta bygga ett starkt, demokratiskt och europeiskt Albanien, sade Rama.

Enligt Kovačevski innebär detta en nystart för regionen som kommer ge välstånd och framsteg.

Anpassa lagstiftning

Förhandlare från EU-kommissionen, Albanien och Nordmakedonien kommer nu att inleda arbetet med att granska ländernas lagstiftning, och båda länderna kommer samtidigt att inleda samarbeten med EU på andra områden.

För att kunna gå vidare måste kandidatländerna anpassa sin lagstiftning till EU:s på 35 olika områden. Under processens gång kan övriga medlemsländer lägga in sitt veto.