I kölvattnet av en gruppvåldtäkt av en 18-årig kvinna i staden Mülheim, där två av de misstänkta är 12 år gamla, har en debatt kring straffmyndighetsåldern blossat upp.

Övriga tre misstänkta är 14 år gamla och i Tyskland är straffmyndighetsåldern 14. Samtliga fem är bulgariska medborgare och har stängs av från skolan. Offret, som hade utsatts för ”avsevärt våld”, påträffades i ett buskage vid en lekplats på fredagen och fördes till sjukhus.

Fallet har sänt chockvågor genom hela landet och med hänvisning till fallets grova karaktär och två tidigare anmälningar om sexuella trakasserier har en av 14-åringarna satts i förvar.

Sänkt straffmyndighetsålder
Debatten som följt handlar om huruvida straffmyndighetsåldern bör sänkas, något man enligt ordföranden för polisfacket Rainer Wendt begärt i flera år. Men enligt Jens Gnisa, ordförande för den tyska domarföreningen, fungerar inte konceptet mer straff = mindre kriminalitet med ungdomar. Gnisa menar i stället att utbildningslagarna fungerar väl för att tackla ungdomsbrott.

Fallet kräver att socialtjänsten tar sig an de misstänktas beteendemässiga problem, anser en högt uppsatt person inom barnskyddsmyndigheten.

I de nordiska länderna är straffmyndighetsåldern satt till 15 medan många andra europeiska länder i stället har 14 och vissa 12.