Samnytt uppmärksammade häromdagen att Tidningsutgivarnas tidigare VD Jeanette Gustafsdotter kliver direkt in i regeringen från gatan efter att ha gått med i Socialdemokraterna dagen innan. Som mediemakthavare har Gustafsdotter uppmärksammats för sina ansträngningar att tysta obekväma granskande och icke vänsterliberala medieröster. Förstärkt med Kulturdepartementets arsenal av politiska verktyg fortsätter Gustafsson nu den kampen.

I en nyfiken intervju med Journalistförbundets tidning Journalisten berättar Gustafsdotter att hennes ”hjärta klappar för public service”. Tidigare har hon uttryckt kritik mot att SVT och SR klampar in på de kommersiella mediernas revir och även förordat att Public Service pengapåse fördelas på fler mediehänder. Men de tankarna säger hon sig idag ha övergett.

SVT, SR och UR har också under lång tid kritiserats för en vänsterlutande politisk slagsida i sina verksamheter och många menar att det senaste beslutet att tvinga alla medborgare att via skattsedeln betala för en journalistik de inte vill ha är ett främmande inslag i en demokrati och något som mer förknippas med totalitära stater.

Men det ser Gustafsdotter inte som något problem och hänvisar till sina sju år i SR:s styrelse som bevis för att hon är en varm vän av rådande ordning. Tvärtom utesluter hon inte på en fråga från Journalisten att SVT och SR kan behöva ges ett särskilt grundlagsskydd.

– Det är viktigt att vi har debatten så att public service inte begränsas.

LÄS ÄVEN: Censurerade Granskning Sverige – nu ny kulturminister

Åtgärder mot ”högerextrema” och ”främlingsfientliga” medier

Journalistens reporter Hanna Lundquist är också nyfiken på vad Gustafsdotter som nytillträdd makthavare på riktigt avser att vidta för åtgärder mot ”högerextrema” och ”främlingsfientliga” medier. Detta mot bakgrund av att det inom det vänsterliberala mediaetablissemanget kommunicerats smärta över att medier som Samnytt kvalificerat sig för mediestöd.

Expressens kulturchef Karin Olsson, som också profilerat sig som negativ till den mediepluralism som efter decennier av vänsterliberal hegemoni börjat skönjas i Sverige har stora förhoppningar på att Gustafsdotter ska leverera när hon nu får hela Kulturdepartementets resurser i ryggen.

– Hon kan ta kommandot direkt, menade Olsson i en kommentar till utnämningen av Gustafsdotter till kulturminster.

Höga förväntningar från mediebranschen

Enligt tidningen Journalisten är förväntningarna från mediebranschen allmänt höga på att Gustafsdotter ska ta itu med det problem man i den här sfären ser med den senaste tidens ideologiska breddning av medieutbudet.

Journalistens reporter undrar om Gustafsdotter kommer att infria dessa förväntningar. Hon får ett löftesrikt svar om att kulturministern ska prioritera ”näthat” som hon ser som intimt kopplad till en alltför vidsträckt yttrandefrihet.

– Jag hoppas det. Jag kommer göra mitt bästa för att sätta igång så fort som möjligt. Jag är redan igång.

LÄS ÄVEN: Regeringen och Tidningsutgivarna i ”konstruktivt möte” med YouTube och Twitter om utvidgad nätcensur

Har initierat en extra medieutredning

Gustafsdotter vill inte närmare konkretisera vad hon initierat för processer i den riktningen. Hon hänvisar i stället till den extra medieutredning som hastigt tillsattes efter kritiken mot att även medier som inte har en vänsterliberal hållning beviljats mediestöd.

Den nytillträdda kulturministern uppger sig ha tilltro till att utredningen – som hon själv är en av initiativtagarna till – ska presentera lösningar på ”problemet” Hon vill inte föregripa dess betänkande men säger att det här är frågor som hon och utredarna ”tittar intensivt på”. Utredningen ska vara klar någon gång nästa år.

Parallellt med de fortsatta och förstärkta ansträngningarna att stoppa de nya medieaktörerna berättar Gustafsdotter att en av de mediefrågor hon ser som viktigast att ta itu med som kulturminister är att bättre skydda de traditionella mediernas medarbetare från kritik som hon karakteriserar som ”hot”, så att inte dessa riskerar att tystna.

– Att se till att hot inte gör att det blir tyst eller att journalister börjar idka självcensur, de frågorna är oerhört viktiga.

Går till attack mot SD: ”Hotar yttrandefriheten”

Gustafsdotter går i intervjun också till attack mot Sverigedemokraterna och dess partiledare Jimmie Åkesson. Detta efter att partiet kritiserat Public Service för att bryta mot kravet på opartiskhet genom att rapportera med tydlig slagsida åt vänster.

Bland annat ville SD att SVT:s VD Hanna Stjärne skulle komma till riksdagens utskott och svara på frågor, något hon vägrade. Att SVT:s och SR:s journalister är ”röda” tycker den nya socialdemokratiska kulturministern är något som de politiska partierna inte ska lägga sig i. Gör de det är ”yttrandefriheten allvarligt hotad”, sade Gustafsdotter i samband med att hon installerades i Rosenbad.

– Bland annat syftade jag på att vi haft en partiledare som har sagt att public service-cheferna borde ta public service-journalister i öronen om de är för röda. Det är en väldigt olycklig debatt och diskussion.