Förra torsdagen kunde Samhällsnytt avslöja att gycklarkollektivet TriX ansökt hos länsstyrelsen i Västmanlands län om 135 tusen kronor för att bedriva ”Social Circus” på ett asylboende i länet. Igår kom beslutet från länsstyrelsen – det blev avslag på ansökan på grund av pengabrist. Samhällsnytt har tittat på vilka projekt som skattemedlen gick till och funnit att drygt en halv miljon kronor spenderades på teaterföreställningar för asylsökande och Afghanska FC för ”lekar med mera”.

Efter Samhällsnytts artikel i torsdags beslutade länsstyrelsen i Västmanlands län att avslå TriX ansökan om statligt bidrag. Gycklarkollektivet planerade att ”jobba med demokratiska processer genom kroppsspråk och rörelse.” Hur det ska ske mer konkret framgår inte i ansökan. Samhällsnytt har tagit del av länsstyrelsens beslut. Som skäl för det anges medelsbrist vilket innebär att de 2,2 miljoner kronor som tilldelades av staten för ”organiserad sysselsättning” av asylsökanden i Västmanlands län har gått till andra projekt.

LÄS MER: Gycklare vill underhålla asylsökande – begär 135 tusen skattekronor

När vi når den ansvariga handläggaren Petteri Hällström på telefon berättar han att det var främst projekt som fokuserar på undervisning i svenska samt samhällskunskap som har fått finansiering. En genomgång av länsstyrelsens diarie visar dock att även underhållning av asylsökanden stått högt i kurs för länsstyrelsen.

Två projekt fick totalt 482 600 kronor i statsbidrag. Det ena projektet som går under namnet Acting for Change/”HOLD – en hållbar föreställning” anordnas av studieförbundet för kulturutövare Kulturens. Projektet går ut på att forma en teatertrupp av ett tjugotal asylsökande som ska spela föreställningen ”HOLD” på länets asylboenden. I ansökan uppges att verksamheten ”utvecklar deltagarnas förmåga till att återta sin mänskliga potential, trots bakomliggande trauman.” Syftet är även att ”motverka rasism, skapa gemenskap och delaktighet.” Kostnaden för detta projekt för skattebetalarna blir 352 600 kronor.

Det andra projektet som fått statlig finansiering drivs av Afghanska Fotbollsclub i Västerås. Ansökan är mycket fåordig och ger en knapp beskrivning av den planerade verksamheten. Beskrivningen av syftet med insatsen är följande:

”Syftet med insatsen är för asylsökande ungdomar/vuxna som inte har särskilt mycket att göra under vissa perioder av året vilket kan leda till orolighet för samhället.”

I fältet där det krävs en beskrivning av hur verksamheten kommer att bidra till att motverka passivisering under asyltiden står följande att läsa:

” Skapar nätverk, bygger upp motivation och lust, bygger upp samhällskunskap och kunskap om hälsoeffekter – varför är coca cola och energidrycker dåligt”.

Inte heller lämnar klubben några detaljer kring hur insatsen kommer att se ut. Tids- och aktivitetsplan ser ut så här i ansökan:

”Info samhällsorientering mm 40%, Matlagning 5%, Friluftsaktiviteter 30% Lekar 25%”

Den totala summan som den afghanska föreningen begärt av staten för att bedriva de ovannämnda aktiviteterna under fyra dagar i juni är ”cirka 130 tusen kronor”. Den större delen av summa ska vara lön till personal, men 10 tusen kronor ska gå till ”förtäring”.

Trots det uppenbart bristande underlaget och beskrivningen av verksamheten beviljade länsstyrelsen hela den begärda summan. I beslutet skrev man att länsstyrelsen bedömer insatsen som relevant samt att det bedöms att klubben ”har mycket goda förutsättningar att genomföra insatsen”.

Hela ansökan och beslutet kan laddas ned och läsas på följande länk: 1698-2019 Ans+Âkan och beslut

Tycker du att den här artikeln var intressant? Glöm då inte att stödja Samhällsnytt med en månatlig donation! Klicka här för att se hur du kan bidra!