När ett snöoväder i helgen drog in över Texas frös nästan hälften av delstatens vindkraftverk fast. Detta resulterade i att delstatens sammanlagda uteffekt minskade. Det rapporterar National Wind Watch.

Det inte bara när det inte blåser som vindkraften slutar leverera el. I Texas i USA togs befolkningen på sängen då de för några dagar sen vaknade upp till en snöstorm och nästan 20 minusgrader. Mer än två miljoner hushåll och företag drabbades av strömavbrott på grund av de fastfrusna vindkraftverken vars kombinerade effekt ligger på 12 000 megawatt.

Delstatsmyndigheter meddelar att situationen kunde ha blivit ännu värre om man inte haft turen att ha ordentliga vindstyrkor på andra håll. På så sätt kunde vissa delar av bortfallet från de fastfrusna vindsnurrorna kompenseras för.

Vindkraften tar över i oljestaten Texas

I Texas, som mer än någon annan stat i USA traditionellt förknippats med oljeindustri, har vindkraften på senare tid dominerat utbyggnaden av energiförsörjningen. Det visar sig nu inte vara helt utan konsekvenser för en stabil tillgång på el oavsett väder.

Myndigheterna i Texas har som nyligen i Sverige gått ut och uppmanat hushållen att koppla ur elektrisk utrustning, släcka lampor och skruva ned alla el-element i bostäderna.

Homeland Security och FEMA kommenderades ut

Situationen beskrivs samtidigt som ”unik” och har inte föranlett någon omprövning av den fortsatta övergången till vindkraft i delstaten. Den bedömdes dock som så allvarlig att president Joe Biden ansåg det nödvändigt att kommendera ut federal hjälp från Homeland Security och FEMA för att undsätta de strömlösa Texasborna.