På torsdagen utsattes Israel för en raketattack av Hamas. Attacken besvarades på fredagsmorgonen med en räd av det israeliska flygvapnet. Inga förluster av liv har rapporterats. Det skriver nyhetsbyrån AFP.

Det var sent på torsdagskvällen som den med svenska skattemedel understödda men av omvärlden terrorstämplade palestinska organisationen Hamas skickade iväg raketer från Gazaremsan in över gränsen till Israel.

I gryningen på fredagen besvarades raketbeskjutningen av det israeliska flygvapnet som skickade upp ett antal stridsplan för att slå ut terrorväpnade mål på det palestinska territoriet.

En olaglig fabrik för vapentillverkning uppges ha varit ett av målen för det israeliska flyget. Varken Hamas raketattacker eller de israeliska bombningarna ska ha lett till spillda människoliv.

De palestinska raketattackerna iscensattes efter att Israel offentliggjort att man hittat och neutraliserat ännu en grävd tunnel för smuggeltrafik mellan Gazaremsan och Israel. Enligt uppgift var tunnelbygget ett Hamasprojekt. De senaste fem åren har ett 20-tal sådana tunnlar påträffats.

Formellt råder vapenvila mellan Israel och terrorgruppen Hamas efter ett avtal som ingicks 2018 med Egypten och FN som medlare. Hamas har vid åtskilliga tillfällen brutit mot vapenvilan med bland annat raketbeskjutningar.