Sebastian Larsson i Kungsbacka tycker att krav på tillstånd för att tigga är ett större problem än det hitresta tiggeriet som sådant. Tillstånd är ”skit” och strider mot yttrandefriheten, anser Sebastian. Nu överklagar han ett beslut som fattats i fullmäktige i hopp om att få det upphävt.

I Kungsbacka försöker man precis som flera andra kommuner att komma till rätta med att romer från Rumänien sitter på gatorna och tigger pengar och de problem som är kopplade till fenomenet. Eftersom förbud har visat sig svårt att driva igenom, då flera myndigheter och rättsinstanser satt sig på tvären, har man på några håll i stället gått fram med förslag på att göra tiggeriet tillståndspliktigt.

Ett sådant beslut klubbades för snart tre veckor sedan i kommunfullmäktige i Kungsbacka. Det gillades inte av Sebastian Larsson som nu lämnat in en överklagan för att få beslutet upphävt. Sebastians motivering är att det är människor som tigger, inte brottslingar.

Det framgår inte huruvida Sebastian avser att överklaga också andra krav på tillstånd för verksamheter som utövas av människor som inte är kriminella. Däremot anför han som ytterligare ett skäl att det utgör ”en kränkning av fritt meningsutbyte” och ett brott mot yttrandefriheten att belägga verksamheter som pengainsamling med tillstånd.

Att kräva tillstånd är också ”att marginalisera en grupp” menar Sebastian. Han tycker att kommunen i stället borde angripa problemen bakom att rumänska romer reser till Sverige för att tigga, men redogör inte närmare för hur en sådan lösning skulle kunna se ut.

– Det är dags att någon står upp för sådan här skit, avrundar Sebastian med eftertryck.

Beslutet att tillståndsbelägga tiggeri röstades igenom att Sverigedemokraterna, Moderaterna och lokala partiet Kungsbackaborna.