elefant museum

Foto: VillageHero.

Utrikes

För många hanar i museers djursamlingar problematiskt enligt ny studie

Publicerad 10/24/2019
Annons

Enligt Natalie Cooper från Naturhistoriska museet i London, en av forskarna bakom studien, är att det är viktigt att säkerställa att honorna inte blir förbisedda då detta kan leda till att forskare får en felaktig bild av olika arter.

Studien, som Dagens Nyheter slår upp stort, gjordes på fåglar och däggdjur spritt över fem internationella samlingar och publicerades i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

Bland de djur som könsmärkts fanns en överrepresentation av hanar. Denna obalans ska främst finnas bland fåglar där andelen honor utgjorde 40 procent av samlingarna. Bland däggdjuren låg motsvarande andel på 48 procent.

Hanar mer imponerande

Skälen till denna påstådda ojämna fördelning kan enligt studien vara flera, bland annat att vissa arters hanar ses som mer imponerande då de är större, mer färgglada eller har horn. Andelen hanar ska dock även vara större i arter där honorna är större eller har ett mer tilldragande utseende.

Samtidigt konstaterar man att könsfördelningen troligen grundar sig i jägarnas insamlande av djuren snarare än kuratorerna och att det också kan röra sig om att honor med ungar väljs bort på grund av lagstiftning eller etiska avväganden.

Fel bild

Den felaktiga bild Natalie Cooper varnar att forskare kan få av en viss art är att dess genomsnittliga storlek kan uppfattas större än vad den verkligen är, vilket ska ha skett med rådjuren i samlingarna.

Ytterligare ett sätt för att råda bot på situationen skulle enligt Cooper kunna vara fler kvinnliga samlare i det traditionellt mansdominerade yrket.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
849Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons