En omfattande härva av åldringsbrott där ligan utgett sig för att vara poliser rullas nu upp. Ett 50-tal åldringar, många sjuka och svaga, har bestulits på vården för flera miljoner kronor. Flera av dem har även misshandlats. I ligan som har en romsk kärna finns personer med medborgarskap i Polen, Sverige och Gambia. Samtliga 13 åtalade – nio män och fyra kvinnor – förekommer sedan tidigare i brottssammanhang och flera är att betrakta som livsstilskriminella.

Brotten, som begåtts under perioden mars – oktober förra året i bland annat Malmö, Helsingborg, Halmstad, Borås, Göteborg, Jönköping och Stockholm, har gått till så att några i ligan ringt upp åldriga svenskar och utgett sig för att vara från polisen. Man har uppgett att man i stöldförebyggande syfte önskar göra hembesök för att inventera, värdera och dokumentera den uppringdes värdesaker.

Inför hembesöken har man styrt ut sig i falska polisliknande uniformer och skapat falska polislegitimationer i mobilen för att ge intryck av att man kommer från den föregivna myndigheten. Man har sedan sagt att man måste ta med värdeföremålen för att fotografera dem.

Man har också lurat av åldringarna deras bankkort och PIN-koder. Därefter har man lämnat bostaden med värdeföremålen och begett sig till närmaste bankomat för att även länsa offrens bankkonton. Pengarna har passerat ett antal ”målvakter” i syfte att sopa igen spåren om att de varit åtkomna genom brott.

När polisen kom försökte man spola ned knarket i toaletten.

Misshandlades när de vägrade uppge bankkoden

I flera fall har åldringarna i samband med hembesöken förstått att de varit i färd med att bli utsatta för ett brott och protesterat. De har då blivit utsatta för grovt våld.

En äldre kvinna misshandlades så att blodvite uppstod. En åldrig man som är nästan blind och sängliggande fick ta emot slag i ansiktet när han vägrade uppge koden till sitt bankkort.

Skador som tillfogades ett av offren.

Poserade iförda stulna smycken från åldringarna

Ligan har systematiskt riktat in sig på de äldsta och svagaste i samhället. Miljonbeloppen som man på det här sättet kommit över har gått till lyxkonsumtion, bland annat till dyr heminredning i pråligt kitschig stil.

En del av de smycken man stulit från åldringarna har några av kvinnorna och männen i ligan valt att behålla och smycka sig själva med. På bilder poserar de iförda stöldgodset – ringar, halsband, armlänkar, klockor med mera.

Daria Dymientow poserar tillsammans med maken Dajano iförd smycken de stulit från åldringar.

Sammanlagt ställs nu 13 personer inför rätta åtalade för bland annat inbrottsstöld, grovt bedrägeri, grovt föregivande av allmän ställning, grovt häleri, grovt egenmäktigt förfarande, misshandel, penningtvättsbrott och narkotikabrott. Som huvudmän i ligan pekas två par med polsk-romsk bakgrund ut (de första fyra namnen nedan).

Utredningen har gjorts av Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet vid Nationella åklagaravdelningen. Rättegången kommer att hållas i Malmö tingsrätt.

Pengar som påträffades vid husrannsakan hos paret Dymientow,

Romer bakom majoriteten av åldringsbrott

I likhet med det stora flertalet åldringsbrott har dessa kopplingar till den romska miljön. Malmöpolisen har genom bland annat SVT:s brottsbevakande program tidigare uppgett att en så hög andel av åldringsbrotten som 80 procent begås av personer tillhörande stadens romska grupp.

Det har diskuterats varför just romer i sådan omfattning förefaller sakna de moraliska spärrar som hindrar brottsaktiva i andra grupper från att begå den här sortens brott mot de allra mest utsatta och svaga i samhället. Kulturella värderingar och den ofta rasistiska synen bland romer på icke-romer, så kallade ”gadji”, har nämnts som en bidragande faktor.

Det är vanligt att brottsaktiva och andra romer byter namn till mer svenskklingade sådana i syfte att dölja sina kopplingar och undvika associationer till den för sin brottstyngdhet, antisocialitet och kulturella inkompatibilitet med det svenska samhället utbrett illa sedda romska gruppen.

De som byter namn är dels brottsaktiva romer som inte vill signalera sin härkomst till sina offer och på så sätt underlätta sin kriminella verksamhet och dels romer som vill lämna den dysfunktionella separatistiska romska miljön och leva hederligt och integrerat i det svenska samhället

Stulna smycken som påträffades vid husrannsakan hos paret Dymientow.

Tidigare inblandade i människohandel

Vilka som låg bakom brotten började klarna för polisen när man grep några av huvudpersonerna i en annan brottshärva gällande människohandel och annan brottslighet. Bevisen räckte inte den gången men polisen började spana mer riktat på det nätverk där personerna ingick.

När misstankar om att man vid sidan av människohandel också ägnade sig åt organiserade åldringsbrott kopplades polisen så kallade Cirka-grupp in som är specialiserade på den sortens brottslighet. Att det krävs en särskild avdelning inom polisen för detta beror på en skenande ökning av den sortens brott i Sverige de senaste decennierna. Nya brott anmäls varje dag.

Kitschig lyxinredning hemma hos paret Dymientow som finansierats med pengar från åldringsbrott.

Spaningarna gav utdelning och man kunde knyta ligan som reste runt i Sverige till åldringsbrott begångna i flera städer. I mitten på november slog polisen till och nu ställs efter ett halvårs omfattande, resurskrävande och för skattebetalarna kostsam utredning alltså 13 personer inför rätta för inblandning i den organsierade åldringsbrottsverksamheten.

De åtalade

Dajano Dymientow, född 1991-10-29, medborgare i Sverige.

Han är tidigare dömd för bland annat bedrägeri, stöld, upprepade fall av grov olovlig körning och andra trafikrelaterade brott. Han har tillsammans med hustrun även legat i tvist med Socialtjänsten om att i eget tycke inte ha fått tillräckligt mycket i socialbidrag.

Det har tidvis gått hett till i relationen med hustrun tillika brottskumpanen och varit uppe i domstol huruvida Dajano skulle beläggas med kontaktförbud gentemot hustrun.

Två av parets barn har dessutom till följd av familjens antisociala leverne varit föremål för omhändertagande av de sociala myndigheterna i enlighet med LVU. Barnens vistelseadress tvangs hållas hemligt för föräldrarna då risken bedömdes hög att dessa annars skulle kidnappa barnen och föra dem utomlands.

Dajano har för sin samlade brottslighet endast avtjänat 1 månad i fängelse.

Daria Lidia Dymientow, född 1992-03-23, medborgare i Polen.

Hon är tidigare dömd för bland annat grov stöld, narkotikabrott och olovlig körning. Inget av brotten har renderat någon frihetsberövande påföljd. (Se även ovan under maken Dajano Dymientow.)

Czeslaw Molin, född 1998-02-12, medborgare i Sverige.

Han är tidigare dömd för stöld, ett stort antal fall av grov olovlig körning, butiksstöld, penningtvättsbrott, grovt bedrägeri, misshandel och olaga hot.

Ett av hans och hustruns (se Sara Ewa Orlowska nedan) barn har varit föremål för omhändertagande enligt LVU. Beslutet kunde dock inte verkställas då hustrun förde med sig barnet till Polen. Efter misslyckade verkställelseförsök avskrevs ärendet.

Czeslaw är livsstilskriminell, har dömts ett stort antal gånger och förekommer med ett otal handlingar i brottsregistret. Han har trots det sammanlagt avtjänat mindre än ett år i fängelse.

Sara Ewa Orlowska, född 1995-12-14, medborgare i Polen.

Hon är tidigare dömd för bland annat butiksstöld och bedrägeri. Hon har även fråntagits vårdnaden om ett antal djur – flera hundar, en katt och en apa – på grund av vanvård av dessa som konstituerat brott mot djurskyddslagen och djurplågeri.

Trots den upprepade brottsligheten har hon inte avtjänat en enda dag i fängelse.

Dariusz Pawlowski, född 2003-05-05, medborgare i Polen.

Han är tidigare dömd för bland annat narkotikabrott, upprepade fall av olovlig körning och rattfylleri.

Christopher Eduardo Arias Barrios, född 1983-04-05, medborgare i Sverige.

Han är tidigare dömd för ett flertal fall av narkotikabrott och brott mot knivlagen.

Sankoumba Jabbi, född 1993-12-30, medborgare i Gambia.

Han är tidigare dömd för bland annat grov stöld, flera fall av olaga hot, flera fall av rån, misshandel, flera fall av narkotikabrott, flera fall av brott mot knivlagen.

Han har även tillsammans med ett antal medkumpaner i en gängkonstellation åtalats för mord på en svensk man i samband med att ett personrån gick snett men där ansåg domstolen att bevisen inte fullt ut räckte för fällande dom.

Han har också åtalats för flera våldtäkter mot barn – en endast 12 år gammal flicka – men inte heller där ansåg domstolen att bevisen fullt ut räckte för fällande dom.

Han har vidare åtalats för våldsamt motstånd mot polis i samband med ett gripande men frikändes då domstolen inte såg så allvarligt på händelsen.

Han har belagts med kontaktförbud emot en ung svensk kvinna med vilken han haft en relation och har ett barn. Detta efter att ha hittat och sökt upp kvinnan trots att hon fått skyddat boende och identitet, trängt sig in i hennes bostad och agerat våldsamt och hotfullt. Han klargjorde i utredningen att han inte ämnade sluta förfölja och trakassera kvinnan. Kontaktförbudet hävdes senare då myndigheterna såg Sankoumbas brott mot kvinnan som mindre allvarliga. Paret har också varit involverade i en vårdnadstvist om barnet.

Sankoumba är livsstilskriminell, har dömts ett stort antal gånger och förekommer med ett otal handlingar i brottsregistret. Han har trots det sammanlagt inte avtjänat mer än cirka två år i fängelse och har trots sitt utländska medborgarskap inte utvisats ur landet.

Farough Delfechresh, född 1986-08-21, medborgare i Sverige.

Han är tidigare dömd för bland annat grov misshandel, flera fall av rattfylleri, flera fall av olovlig körning, narkotikabrott, brott mot knivlagen och dopningsbrott.

Han har även varit föremål för en ansökan om kontaktförbud mot en svensk kvinna han haft en relation med. Myndigheterna ansåg dock att Farough inte agerat tillräckligt våldsamt och hotfullt mot kvinnan och avslog ansökan.

Farough är livsstilskriminell, har dömts ett stort antal gånger och förekommer med ett otal handlingar i brottsregistret. Han har trots det sammanlagt inte avtjänat mer än ett drygt år i fängelse.

Cevin Kenzo Florelund, född 1998-06-12, medborgare i Sverige.

Han är tidigare dömd för bland annat stöld, flera fall av narkotikabrott, rattfylleri, fler fall av olovlig körning och penningstvättsbrott.

Cevin har trots ett flertal domar och ett otal handlingar i brottsregistret inte avtjänat en enda dag i fängelse. Den strängaste påföljden löd på några dagars ungdomstjänst, vanligen städ- eller trädgårdsarbete.

Kuriosa: Cevin tillhör en romsk släkt bestående av tio personer i Sverige med samma efternamn. Av dessa är åtminstone sju, såväl män som kvinnor, dömda för en lång rad både grova och lindrigare brott och många att betrakta som livsstilskriminella.

Johanna Eva Astrid Maria Holst, född 1988-12-02, medborgare i Sverige.

Hon har tidigare varit åtalad för bland annat häleri efter att ha ertappats med att ha hanterat stulna mobiltelefoner till ett uppskattat värde av 56 000 kronor åt en tjuvliga. Domstolen ansåg dock inte att bevisen var fullt ut tillräckliga för fällande dom.

I det aktuella åldringsbrottsmålet är Johanna en av dem som fungerat som målvakt för ligans pengar och som för detta åtalas för penningtvättsbrott.

Isabelle Irene Pauloff, född 1997-02-21, medborgare i Sverige.

Hon är tidigare dömd för bland annat flera narkotikabrott (cannabis, tramadol, MDMA och diazepam). Hon förekommer också i ett enskilt mål där hon lånat 90 000 kronor av ett kapitalbolag men inte betalat tillbaka skulden.

I det aktuella åldringsbrottsmålet är Isabelle en av dem som fungerat som målvakt för ligans pengar och som för detta åtalas för penningtvättsbrott. Hon har även till pantbanker avyttrat smycken som stulits från åldringarna.

Daniel Thomas Lambert Andersson, född 1989-01-29, medborgare i Sverige.

Han är tidigare dömd för bland annat flera fall av stöld, flera fall av narkotikabrott, butiksstöld, rattfylleri, upprepade fall av olovlig körning, olovlig identitetsanvändning, flera försök till bedrägeri, penningstvättsbrott, flera fall av bilstöld, olaga intrång och grovt hemfridsbrott.

Daniel är livsstilskriminell, har dömts ett stort antal gånger och förekommer med ett otal handlingar i brottsregistret. Han har trots det sammanlagt avtjänat mindre än ett år i fängelse.

Emil Andréas Levin, född 1992-07-09, medborgare i Sverige.

Han är tidigare dömd för bland annat stöld, vapenbrott, våld mot tjänsteman (polis), skadegörelse, ett stort antal fall av narkotikabrott, grov olovlig körning, rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik, flera fall av brott mot knivlagen,

Han har även åtalats för våld mot tjänsteman (polis) i samband med en husrannsakan men domstolen tyckte inte att våldet var så allvarligt att det borde leda till fällande dom.

Emil är livsstilskriminell, har dömts ett stort antal gånger och förekommer med ett otal handlingar i brottsregistret. Han har trots det sammanlagt inte avtjänat mindre än två månader i fängelse. Han dömdes i ett fall till ungdomsvård men lyckades få det beslutet hävt.

Han har på senare tid fört en tillvaro som medellös, hemlös och uteliggare och detta tillsammans med tidigare brottshistorik gjorde tröskeln låg för ligans huvudmän att övertala honom att delta i de lukrativa åldringsbrotten.