Samhällsnytt har under 2018 återkommande rapporterat om utvecklingen rörande invandringen till Sverige. Nu kan vi slutligt redovisa hur året blev – och det visar sig att Sverige hade sitt tredje högsta mottagande någonsin.

132 696 uppehållstillstånd gavs ut av Migrationsverket förra året. Historiskt sett hamnar därmed 2018 på det tredje högsta mottagande någonsin. De tidigare rekordåren var 2016 respektive 2017 när det delades ut 151 031 respektive 135 529 uppehållstillstånd (klicka för större bild):

Trots att media och regering talar om åtstramningar och att Sverige lagt sig på EU:s ”miniminivå”, något som bland annat agendasättande DN skriver, är de tre senaste åren alltså de med högst mottagande någonsin i Sveriges historia.

Hög andel anhöriginvandring
Av de med uppehållstillstånd utgör 34 procent anhöriginvandring (44 844 personer), asylinvandrare 19 procent (25 114 personer) och arbetsmarknad 31 procent (41 065).

Av de 41 065 personer som fick uppehållstillstånd genom ”arbetsmarknad” är det hela 37 procent som kommer som anhöriga. 52 procent utgörs av ”arbetstagare”.

Arbetskraftsinvandringen kan också användas som en annan väg in istället för asyl, för de som fått avslag på sina asylansökningar. Det har till och med ett namn, spårbytare. Enligt Migrationsverket utgjorde dessa 1268 personer.

De största yrkesgrupperna för de som beviljades arbetsmarknadstillstånd från länder utanför EU/EES var 2018 följande:

Flest antal syrier
Detta är topp fem nationaliteter för de som fick uppehållstillstånd 2018 (klicka för större bild):

Media rapporterar att invandringen är låg
Trots att invandringen alltså ligger på rekordnivåer rapporterade nyligen GP om en ”Kraftig minskning av antalet asylsökande”. Där citerades kommunikationsdirektören Fredrik Bengtsson där han sa att ”även i det längre perspektivet är den siffran relativt låg”.

Han menar även att Sverige ”begränsade kraftigt möjligheterna till familjeåterförening”. Men antalet anhöriginvandrare 2018 är nästan lika högt som 2017 (47 963) och högre än åren 2016 och 2015 (38 878 respektive 37 107).

Motsvarar en stor svensk stad
Invandringen 2018 på sammanlagt alltså drygt 132 000 uppehållstillstånd motsvarar mer än ett helt Västerås (utifrån SCB:s  senaste invånarräkning mars 2018) eller ett helt Göteborg på mindre än fem år.