Eftersom Aftonbladet inte vill publicera KD:s replik gör Samhällsnytt det istället. Publicering sker med KD:s medgivande:

➤ DEBATT Anders Lindberg skriver på Aftonbladets ledare (25/1) att Kristdemokraterna inte vill se höjda skatter för att finansiera sjukvården. Så långt har Lindberg rätt. Sedan hävdar han att ”mellanskillnaden ska finansieras av avgifter och privata försäkringar” och att Kristdemokraterna menar att sjukvården inte längre ska ges efter behov – utan efter plånbok. Hans påståenden är grovt felaktiga och han griper efter ett halmstrå för att kunna sprida misstro mot KD.

Det varken Anders Lindberg eller socialdemokrater i allmänhet verkar begripa är att höjda skatter inte är lösningen på alla samhällets problem. Kristdemokraterna satsar 27,5 miljarder kronor mer än regeringen på vård och omsorg i vår budget. Det är en fullt ut finansierad budget utan skattehöjningar. Istället har vi gjort en tuff prioritering där vi satt vården och omsorgen först. Vår tyngdpunkt ligger på att vården och omsorgen ska prioriteras igen och finnas för alla. Vi har inga förslag om höjda avgifter.

Kristdemokraterna anser att det offentliga måste ta ett mycket större ansvar för att säkra att alla i hela landet – oavsett var man bor – ska få tillgång till en högkvalitativ vård. Vi satsar på mer resurser men också för ett förändrat arbetssätt inom sjukvården. Reformer som syftar till att korta köerna, öka antalet vårdplatser, förbättra vårdgarantin och öka tillgängligheten till primärvården.

Vi vet att Kristdemokraternas politik har effekt. När vi styrde Socialdepartementet lyckades vi minska antalet som väntar i vårdköer från 130 000 till 40 000 personer. I dag, under Socialdemokraternas styre, är det 84 000 personer som väntar på vård längre än vad vårdgarantin tillåter. Det är oacceptabelt. I Kristdemokraternas Sverige ska alla kunna få god vård i tid.

KRISTDEMOKRATERNA