Planerar du flytta från Sverige till ett annat land? Då bör du kanske skynda dig. Regeringen vill nämligen återigen införa en utflyttningsskatt – en skatt för svenskar som flyttar utomlands.
– Det här är ett nytt försök med en bredare utgångspunkt, förklarar regeringens skattejurist Marcus Andersson för Samnytt.

För fem år sedan föreslog Skatteverket införandet av en ny skatt riktad mot svenskar som flyttar till ett annat land – en så kallad utflyttningsskatt eller exitskatt.

Tanken med skatten är att den som har orealiserade kapitaltillgångar, som osålda aktier eller fonder, vid flytten omedelbart måste betala en skatt på tillgångarna. Det uttalade syftet är främst att komma åt dem som ägnar sig åt skatteflykt.

”Vi skrotar exitskatten”

Men det påpekades att en sådan skatt även drabbar exempelvis utflyttade svenskar som ärver avlidna anhöriga i Sverige. Och den riskerar slå mot företag med delägare som bor i andra länder än Sverige.

Att beskatta människor som flyttar från Sverige jämfördes dessutom med liknande lagstiftning i forna östblocket och i diktaturer. I Nazityskland fanns exempelvis en riksflyktsskatt som i första hand användes mot förföljda folkgrupper där staten lade beslag på deras egendom när de flydde från landet.

I mars 2018, efter massiv kritik och med några månader kvar till valet, valde dåvarande finansminister Magdalena Andersson (S) att inte gå vidare med skatteförslaget. ”Vi skrotar exitskatten”, skrev hon i en debattartikel.

Dammar av förslag

Men nu, drygt fyra år senare, dammas förslaget på exitskatt av igen. Under ett sammanträde i onsdags beslutade regeringen utse en särskild utredare ”som ska lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige eller som enligt ett skatteavtal får hemvist i en annan avtalsslutande stat.”

– Utgångspunkten ska vara att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige också ska beskattas här, sade finansminister Mikael Damberg (S) i en kommentar.

Damberg, som tidigare samma dag deltog i en pressträff på World Economic Forum i Davos om att göra Sverige till ”första fossilfria välfärdslandet på planeten”, menar att allt för många svenska emigranter lyckas skatteplanera sig ifrån att betala skatt i Sverige.

”En massa problem”

Vem regeringen utsett till särskild utredare av den nya exitskatten är ännu inte offentliggjort, men en av dem som jobbat med frågan är departementssekreteraren och skattejuristen Marcus Andersson.

– Det här är ett nytt försök med en bredare utgångspunkt, säger han till Samnytt om det nygamla förslaget.

Andersson förklarar att det nuvarande systemet med en så kallad tioårsregel innehåller hål som utnyttjas av människor som flyttar från Sverige. Det innebär att vissa emigranter lyckas undgå skatt helt och hållet.

– Det finns en massa problem med den här regeln, säger Marcus Andersson till Samnytt.

– Sverige har en massa skatteavtal med nästan alla andra länder. I de avtalen begränsas ofta tioårsregeln. Ofta kanske man begränsar den till fem år, eller så är den helt bortförhandlad i skatteavtalen.

Företagare kan bli måltavla

Marcus Andersson påpekar att det främst är kapitaltillgångar som aktier och fonder regeringen är ute efter, men nämner även fler fall där den nya skattelagen skulle kunna tillämpas.

– Du kanske äger ett företag som är onoterat. Det är en klassisk situation där tioårsregeln ska slå till, men kanske inte alltid gör det på grund av skatteplanering och skatteavtal, säger han.

Så om du varit företagare hela ditt liv, och när du går i pension flyttar till Portugal? Är det ett sådant scenario?

– Det skulle kunna vara något sådant, svarar Marcus Andersson.

Andersson betonar att inget är bestämt än om hur den nya skatten ska se ut. Den särskilda utredaren ska redovisa sitt förslag senast den 15 februari 2024.