På måndagen presenterade Sverigedemokraterna sitt valmanifest inför EU-valet den 9 juni.

Klockan 14 höll EU-parlamentariker Charlie Weimers (SD) en pressträff i riksdagen där han berättade om valmanifestets nio punkter.

Weimers som är SD:s förstanamn i valet till Europaparlamentet framförde även att partiet ska sätta press på EPP-gruppen, där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, för att få bort Ursula von der Leyen som EU-kommissionens ordförande.

– Vi kommer att verka för att EPP släpper Ursula von der Leyen som ordförande och det har med att göra att hon bedrivit en politik som vi har sett i många fall har varit skadlig för Sverige. Inte minst klimatpakten som vi vill se omförhandlad, sa Weimers på pressträffen.

Notan: 800 miljarder kronor

I valmanifestet skriver Sverigedemokraterna att det är dyrt för svenska skattebetalare att vara medlem i EU och aldrig tidigare har Sverige betalat så mycket pengar till unionen som idag.

”Sedan 1995 har vi betalat över 800 miljarder kronor till EU för att finansiera andra länders misslyckade ekonomier. Inom unionen reser stöldligor fritt mellan obevakade gränsövergångar, vapen flödar och islamismen växer sig stark.”

SD lyfter att byråkrater försöker tillskansa sig mer makt och påtvinga svenska folket en radikal klimatagenda men även lägga beslag på svensk skog.

”Samtidigt som EU misslyckas med sina grundläggande kärnuppgifter ser byråkraterna i Bryssel sin chans att tillskansa sig mer makt. Genom egna tolkningar av fördragen vill man bland annat lägga beslag på vår skog, påtvinga oss en radikal klimatagenda, göra livet surt för svenska jägare och skrota våra veteranbilar.”

Vidare står det att läsa i valmanifestet att Sverige är ”världsmästare på självplågeri” när det gäller att implementera EU-lagstiftning och det är något partiet vill ändra på.

”Sverige är dessutom världsmästare på självplågeri. Genom att överimplementera EU-lagstiftning och böja sig för etablissemanget i Bryssel har svenska politiker inte prioriterat svenskarnas intressen ‒ det vill vi ändra på! Det är dags att Sverige ryter ifrån. Vi måste visa byråkraterna i Bryssel att vi menar allvar när vi säger att vårt land aldrig ska bli en skatteprovins som finansierar misskötta länder i en europeisk federalstat.”

LÄS ÄVEN: Mätning: Tre partier riskerar förlora platsen i EU-parlamentet

SD:s stora frågor

I valmanifestet har SD tre teman under nio punkter:

• Stoppa maktöverföringen till Bryssel

Återföra makt från EU till nationalstaten, öka transparensen inom EU, att införa krav på folkomröstningar vid beslut som flyttar makt från Sverige till Bryssel och ta bort EU-medlemskapet ur grundlagen.

• En realistisk miljö- och klimatpolitik

En folkligt balanserad politik för minskade utsläpp av växthusgaser, reformera EU:s klimatpakt och en europeisk strategi för mer kärnkraft.

• Värna svenska bönders intressen

Stärka svenska bönders konkurrenskraft på den inre marknaden, arbeta för regelförenklingar – bönder ska producera mat – inte administrera, motverka alla förslag som riskerar att minska europeisk livsmedelsproduktion och svenskt djurskydd ska vara vägledande i EU:s djurskyddspolitik.

• Håll Bryssel borta från den svenska skogen

Omförhandla Sveriges åtaganden inom LULUCF, verka för att skogen åter blir en nationell angelägenhet, värna äganderätten och svenska skogsägares rätt att bruka sin skog.

• Bevara svensk jakttradition

Att få undantag från förbudet av blyammunition, vilka arter som får jagas och i vilken omfattning ska vara ett nationellt beslut, verka mot överstatliga beslut som får inverkan på svensk jakt och svenska jägare.

• Migrationspolitiken ska beslutas i Sverige

Stärka EU:s yttre gräns för att motverka all form av illegal invandring till unionen, inrätta asylcenter utanför EU:s gränser, begränsa den fria rörligheten för den som missköter sig, motverka EU:s möjlighet att tvinga enskilda medlemsstater att ta emot migranter.

• Stoppa islamiseringen av Europa

Arbeta aktivt mot islamiseringen av Europa, islamister ska inte tillåtas att resa eller flytta till EU i syfte att bedriva islamistisk propaganda och stoppa finansieringen av islamister i EU.

• Bygg ett tryggt Europa

Att omedelbart stoppa all finansiering av terrorverksamhet, utveckla samarbetet kring EU:s gränsöverskridande terrorbekämpning och på alla tänkbara sätt göra det svårt att vara terrorist i EU.

• Stoppa EU:s klåfingrighet

Värna svensk snusproduktion och alla européers rätt att snusa, att svenska motorister även fortsättningsvis ska kunna bedriva sin hobby, kämpa för att återta makten över arbetstiderna till Sverige och arbetsmarknadens parter.

Hela valmanifestet kan laddas ned och läsas HÄR

Det går att förtidsrösta i EU-valet från 22 maj till och med valdagen den 9 juni.

LÄS ÄVEN: SD:s EU-toppar: Bara vi försöker stoppa ökad invandring från Afrika