En busschaufför i tjänst på färd mellan Sundsvall och Härnösand utsattes för en tid sedan för en obehaglig upplevelse. En yngre man ville inte lösa biljett och ombads då att kliva av bussen. I stället gick ynglingen till attack mot den äldre chauffören och vräkte honom handlöst i golvet.

Andra resenärer lyckades avbryta den pågående misshandeln och förpassa ynglingen av bussen. Händelsen dokumenterades på film av en passagerare med mobiltelefon. Det är oklart vilka skador bussföraren som förefaller vara i 60-årsåldern åsamkades.

Den våldsamme fripassageraren uppges senare ha identifierats och gripits och har ett rättsligt efterspel att vänta. Uppgifterna om gärningsmannen är i skrivande stund knapphändiga. Bussföraren har uppgett att han tror att våldsverkaren var påverkad av narkotika.