Trots att ett stort antal dödsdomar utdömts av federala domstolar har ingen sådan verkställts på 17 år. Detta på grund av omfattande juridisk obstruktion. Donald Trump har som president tryckt på för att få igång systemet igen och på tisdagen kröntes arbetet med framgång då 47-årige familjemördaren och vit makt-anhängaren Daniel Lewis Lee avrättades med en giftinjektion.

In i det sista var det oklart om dödsdomen skulle kunna verktällas. Lee har suttit på ”death row” i drygt 20 år men efter Trump-administrationens idoga arbete med att undanröja hindren för federala avrättningar var det planerat att Lees dödsstraff skulle verkställas igår måndag.

Högsta domstolen gav klartecken

En federal domare utfärdade dock en order till familjemördarens fördel och avrättningen tvingades skutas upp. På tisdagen, klockan 04:00 lokal tid, kunde den ändå verkställas efter att USA:s högsta domstol undanröjt den lägre instansens beslut med röstarna 5 mot 4. Samtliga fem konservativa domare gav klartecken medan alla fyra vänsterliberala domare röstade emot.

Trump har, inte minst under den senaste dryga månadens Black Lives Matter-manifesttioner, anklagats för att bedriva en rasistisk politik riktad mot svarta. Men den första person som genom presidentens försorg nu avrättas på federal nivå är en vit medelålders man med vit makt-åsikter.

Mördade hel familj

Det var 1996 som Lee i samband med ett bostadsinbrott mördade en hel familj bestånde av pappa, mamma och en 8-årig dotter. Han greps för brottet och dömdes till döden. Domen har sedan inte kunnat verkställas på grund av otaliga överklaganden.

Det är något som fallet har gemensamt med samtliga federala dödsdomar som utdömts de senaste decennierna. Det är hela 17 år sedan som ett federalt dödstraff verkställdes i USA, något som många menar satt rättvisan ur spel. Efter Trump-administrationens arbete kan rättvisan nu åter ha sin gång.

På delstatsnivå har en majoritet, 35 delstater, dödsstraff i straffskalan. I flera av dessa har dock inga dödsstraff utdömts/verkställts i närtid.

Nästan varannan svensk för dödsstraff

Enligt opinionsundersökningar i Sverige vill nästan hälften (44 procent) av medborgarna att dödsstraff återinförs i landet för de grövsta brotten. Inget av riksdagspartierna för dock denna grupps talan. Sverigedemokraterna gjorde det tidigare i sitt principprogram men har i takt med att partiet liberaliserats och kommit in i riksdagen strukit det kravet.

authorimage