På tisdagen meddelade Högsta domstolen att man inte beviljar prövningstillstånd i det uppmärksammade målet mot ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault som i lägre instans dömts till två och ett halvt års fängelse för våldtäkt. Domen har kritiserats och fallet har skapat tumult i Svenska Akademien där Arnaults fru, Katarina Frostenson, är en av ”de aderton”.

Arnault har inom kulturetablissemanget haft rykte om sig att på litteraturklubben Forum som han drivit i många år ha agerat sexistiskt och trakasserande, favorisera de unga kvinnor med litterära ambitioner som legat med honom, samtidigt som han motarbetat de som sagt nej. En av kvinnorna i den förstnämnda kategorin polisanmälde 2017 två sexuella möten hon haft med Arnault sex år tidigare och som hon nu menade var våldtäkter.

LÄS MER: Skärpt straff för ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault – döms nu för två våldtäkter

Anmälningarna kom i kölvattnet av de omfattande #metoo-skriverierna och en artikel i Dagens Nyheter 2017 där 18 anonyma kvinnor, varav en var den anmälande kvinnan, vittnade om hur Arnault agerat mot dem i sexuella avsikter.

Åtalet och den fällande domen kom som en överraskning för många då bevisning saknades, de påstådda brotten inte anmälts förrän sex år efter att de inträffat och kvinnans berättelse i stora delar inte ansågs förenlig med hur en kvinna agerar gentemot en man som utsatt henne för en våldtäkt. Kvinnan har bland annat efter det första påstådda övergreppet rest på semester med Arnault till Frankrike, presenterat honom för din dotter och även varit ute och ätit middag med honom.

LÄS MER: ”Kulturprofilen” Jean-Claude Arnault dömd till två års fängelse för våldtäkt

Högsta domstolen tar mycket sällan upp mål som handlar om bevisvärdering. Arnaults advokat, Björn Hurtig, menade dock att värderingen i det aktuella målet var så uppseendeväckande att domen borde klassas som ett justitiemord. Högsta domstolen håller dock inte med och meddelar att man inte beviljar något prövningstillstånd.

Fråntas sin Nordstjärneorden
En konsekvens av att domen vinner laga kraft är att kungen nu återkallar den medalj, Norstjärneorden, som Arnault tilldelades 2015 vid en ceremoni som dåvarande kulturminister Alice Bah Khunke höll i. Beslutet tillkännagavs av riskmarskalk Fredrik Wersäll efter att HD:s beslut att inte bevilja prövningstillstånd meddelats.