Antalet unga med utomvästlig invandrarbakgrund söker hjälp därför att de är utsatta för hedersförtryck ökar i Göteborg med omnejd. En säsongsbetonad topp förväntas också i sommar, något som staden och länet nu med skattefinansierade insatser förbereder sig inför.

Under sommarlovet passar många föräldrar med ursprung i lågutvecklade kulturer på att tvinga med sina barn till de forna hemländerna för tvångsäktenskap och könsstympning. Utifrån den ökning av antalet unga i Göteborg och övriga Västra Götaland som slår larm och söker hjälp som utsatta för hedersförtryck är detta ett växande problem.

Ingen vet hur omfattande hedersförtrycket i länet är. Katarina Idegård, Göteborgs stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, säger till SVT att det finns ett stort mörkertal. Hon hoppas samtidigt att ökningen av hjälpsökande inte beror på att fler utsätts utan bara på ökad anmälningsbenägenhet i spåren av bland annat hennes eget samordningsarbete.

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stad Därför mobiliserar nu ytterligare för att motverka problemet – såväl den allmänna ökningen av hjälpsökare som den topp man befarar kommer om några månader. Mobiliseringen sker bland annat genom att de erfarenheter som Göteborgs stad gjort i sitt arbete mot det invandrade hedersförtrycket nu kommuniceras ut till övriga kommuner i länet så att de ska stå bättre rustade.

Det handlar enligt Anders Sandberg på länsstyrelsen om utbildningar och kompetenshöjningar som i allt större utsträckning efterfrågas för att kunna tackla det växande problem med hedersförtryck man upplever inom vissa grupper bland kommuninvånarna. ”Vi har en ständig ström av inkommande förfrågningar” berättar Sandberg.

Katarina Idegård förklarar att det är viktigt att inte begränsa insatserna till bara Göteborg eftersom de släkter där hedersförtryck förekommer förgrenar sig ut över hela regionen. En sammanbindande punkt för samtliga dessa och som kommunerna redan samarbetar kring att bevaka är Landvetter flygplats, varifrån resorna till utlandet för att gifta bort och könsstympa barn och ungdomar utgår.