Med den stora mängden utomeuropeiska invandrare har seder och bruk förändrats i Sverige. Så kallat hedersvåld är idag vanligt förekommande i många hem över hela landet. Ur ett svenskt perspektiv framstår tankesättet som barbariskt men hedersvåld både accepteras och uppmuntras i vissa andra länder. En ny granskning angående barn som tvångsomhändertagits ger en inblick i fenomenet.

Devin Rexvid som forskar på hedersrelaterat våld och förtryck vid Stockholms universitet förklarar tankesättet bakom hedersförtrycket.

– Gud är stor men hedern är större. Heder är det mest eftersträvansvärda. Det är en fråga om antingen eller. Antingen har man heder eller så har man det inte. Har man inte gjort allt som står i ens makt att bevara eller återupprätta kränkt heder så förlorar man sin plats i samhället. Så för att förebygga social död, i den bemärkelsen, är man beredd att ta livet av sitt barn, säger han till SVT.

Rexvid liknar det vid hjärntvätt. Han menar att unga pojkar hjärntvättas av äldre släktingar till att kontrollera kvinnliga familjemedlemmar. Vissa av pojkarna börjar visa tendenser till kvinnoförtryck när de är så unga som tre, fyra år gamla och hejas på av föräldrarna. Bilden de ges är att ”när du kontrollerar din syster så gör du en god gärning” berättar han.

LÄS ÄVEN: Flydde hedersvåld: ”Svenskar är så öppensinnade att deras hjärnor faller ut”

”Det var blod över allt”

Systrarna Sara och Sasha, 16 respektive 17 år gamla, lever idag skyddade i ett familjehem i Sverige. De berättar om en hårt kontrollerande far som styrde familjen med hot och våld. Vid ett tillfälle tog han flickornas telefoner och förstörde dem så att de inte skulle använda Snapchat eller Instagram. När han senare upptäckte dem med sin mors telefon slog han flickorna blodiga.

– Han blev en helt annan person. Han tänkte inte på hur han slog. Han bara slog och slog. Det var blod överallt.

Sara berättar även hur pappan misshandlade henne när han insåg att hon använt tampong.

– Han sa att man förlorade sin oskuld om man använde det. Så han kom och örfilade mig och slog mig, berättar hon.

Sara fick sedan höra att ”Ingen kommer vilja ha dig, ingen kommer vilja gifta sig med dig när de fått reda på att du tappat oskulden”. Systrarna fick slutligen hjälp av socialtjänsten att fly från pappans förtryck. De är övertygade om att pappan hade tagit deras liv om han, innan de kunde fly, fått reda på att de sökt hjälp hos svenska myndigheter.

LÄS ÄVEN: Utbredd ”hedersproblematik” i Malmös förskolor

Barnen vågar inte vittna mot sina föräldrar

SVT har granskat hundratals domar från hela landet gällande tvångsomhändertagande av barn på grund av problem i familjen. I 15 procent av fallen rör det sig om barn som vuxit upp med hedersförtryck och våld. Trots flera lagändringar på senare år visar granskningen att det är få fall som leder till fällande dom. Den vanligaste orsaken är att barnen inte vågar vittna.

– Det är ett massivt tryck från familjen, släkten och syskonen som gör att de tar tillbaka, förminskar, bagatelliserar våldet, säger Devin Rexvid.

Det är vanligast att det är pappan i familjen som står för våldet men hela 25 procent av barnen berättar att även mamman slår dem. Nedan följer sammanfattningar av några av barnens berättelser om hur det är att leva under hedersförtryck.

LÄS ÄVEN: Syrisk kvinna fördes till Sverige för att hedersmördas

Kultur som präglas av förtryck

En 16-årig flicka i Höganäs beskriver hur hon inte får välja kläder eller umgänge, hon får absolut inte umgås med pojkar. Hon får heller inte flytta hemifrån förrän hon har gift sig med en man. Under det senaste året har två personer kommit hem och friat, dock inte personligen till henne utan via hennes far.

I Umeå omhändertogs sex barn med stöd av LVU. En 17-årig tjej berättar att pappan talar mycket om religion och kultur, att han spottar på henne och har tagit strypgrepp om hennes hals. Pappan säger att döttrarna och deras mamma smutsar ner familjens heder. Sonen har han uppmanat ta livet av systrarna om han ser dem umgås med pojkar.

En 18-årig tjej i Karlstad berättar att hennes far helt slutat tala med henne sedan två månader tillbaka. Anledningen är att hon då valde att inte bära slöja. Även hennes mamma och systrar fryser ut henne. Dessutom utsätts hon för dödshot och hot om våld från släktingar i såväl Sverige som Syrien.

Tre systrar i Hässleholm berättar att de hotats och slagits av sin far under hela deras uppväxt. Han ska ha använt både knytnävar och tillhyggen, bland annat ett järnspett. De tvingades bära slöja och fick inte ha fritidsaktiviteter eller vänner.

En av flickorna tvingades även låtsas ha förlamade händer, så att pappan kunde inkassera assistansersättning. Hon placeras på specialskola. Under de tre år pappan tar emot assistansersättning talar ingen sjukvårdspersonal med henne i enrum. Pappan tillåter heller inte att hon undersöks under dessa år men får likväl ut pengarna.

LÄS ÄVEN: Bristande kunskaper i svenska hos förskolepersonalen drabbar barnen