En äldre man som haft hemsjukvård avled nyligen av allvarlig undernäring, ett tillstånd hos patienten som vårdpersonalen säger sig inte alls ha upptäckt. Nu ska kommunen se till att höja hemsjukvårdarnas kompetens.

Det var i Gävle kommun som hemsjukvården inte upptäckte att en äldre man led av allvarlig undernäring. Efter att personalen vårdat mannen i tre månader konstaterade man däremot att mannen drabbats av trycksår. Men trots att det är en komplikation vid undernäring har personalen inte kopplat ihop dessa ting och vidtagit åtgärder. Det rapporterar SVT.

LÄS ÄVEN: Man dog av näringsbrist på äldreboende – personal utan grundläggande kunskaper ett av skälen

I brist på vård förvärrades den äldre mannens tillstånd vilket ledde till att han dog. Hos Gävle kommun är det ännu inte klarlagt varför mannen inte fick den vård som han har var i behov av för att överleva.

”Det kan vara brist på kompetens”
Enligt Ulrika Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, handlar det om att vårdpersonalen inte överhuvudtaget gjort några riskbedömningar. Hon förklarar att det kan bero på att kunskapen inte funnits där och nu ska kommunen se till att det blir kompetenshöjande åtgärder bland personalen.

– Det kan vara brist på kompetens. De åtgärder som är beslutade är att införa någon form av kompetensstege för sjuksköterskor, förklarar Carlsson.

Kommunen har anmält bristerna som orsakade dödsfallet enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det framgår inte vilken utbildning Gävle kommun kräver för att få anställning som hemsjukvårdare i kommunen eller om den personal som haft ansvar för den avlidne mannens hemsjukvård uppfyllt sådana krav.

LÄS ÄVEN: Hemtjänsten dök inte upp – sängbunden åldring utan mat, medicin och hjälp med toabesök