Missförhållandena inom hemtjänsten är på grund av nedskärningar och sparbeting många och utbredda. Ett av dem är hur systemet med trygghetslarm missköts vilket i ett stort antal fall lett till lidande och död bland de äldre. Nu uppdagas ett nytt fall där hemtjänstpersonal ignorerat larm från en patient. Personen avled och fick ligga död i bostaden i flera dagar innan det upptäcktes.

Det är hemtjänsten i Nyköpings kommun som denna gång är i fokus för att ha misskött sitt uppdrag och lex Sarah-anmälts för ett agerande som ledde till en patients död. När nödlarm kom från personen valde man att inte agera. Det rapporterar Södermanlands Nyheter.

Tidigare samma dag som larmen kom hade hemtjänsten gjort besök hos personen ifråga som insjuknat. Man bokade då färdtjänst till akuten i tron att patienten skulle läggas in på sjukhus.

Så skedde emellertid inte. Även sjukhusen arbetar under sparbeting med underbemanning och för få sängplatser som följd och därför skickades den gamla och sjuka patienten hem i stället för att få vara kvar under observation.

Hemma blev personen sämre och larmade då hemtjänsten, något som i efterhand har konstaterats registrerades av kommunens samordningscentral. I andra fall med tragisk utgång har systemet inte fungerat men i det aktuella fallet var det inte något fel på larmet.

Av inte förklarad anledning valde hemtjänstansvariga att inte agera på larmen. Trots att dessa registrerats och visade att personen befann sig i hemmet struntade man också i att åka på schemalagda besök hos personen med hänvisning till att denne skulle befinna sig på sjukhus.

Först efter flera dagar åkte en hemtjänstpatrull till adressen. I lägenheten hittades patienten avliden. Läkare kunde konstatera att personen dött samma natt som larmen inkommit, tvingats dö ensam och övergiven och sedan ovärdigt ligga död i bostaden i flera dygn

Det framgår inte av medierapporteringen om hemtjänsten i Nyköping uttalat sig om händelsen, vidtagit några åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen eller huruvida det blir disciplinära åtgärder för berörda anställda.