Det hitresta tiggeriet är inte bara problemskapande i sig. Det kan också vara en fasad för grov brottslighet. Nu döms sex hitresta romska kvinnor till fängelse för narkotikaförsäljning. Domstolen anser dock inte brotten vara så allvarliga att man vill utvisa kvinnorna.

Det var efter tips från allmänheten som polisen slog till mot den organiserade knarkförsäljningen maskerad som tiggeri kring centralstationen i Göteborg. Tillslagen föregicks av två månaders polisiärt resurskrävande spaningsarbete.

När polisen slog till hittade man en lång rad narkotikaklassade preparat som kvinnorna sålt. Köparna har enligt uppgift lagt pengar i fingerade tiggarmuggar och samtidigt plockat upp knarket ur muggen. Andra sätt att förmedla narkotikan har varit att gömma den i elskåp, blomrabatter, soptunnor och cigarettpaket.

Sex kvinnliga knarklangare greps och åtalades för sammanlagt 35 fall av dokumenterad knarkförsäljning. Kvinnorna är i åldrarna 19 till 56 år och hitresta under förespegling att ägna sig åt gatutiggeri.

I förhör och domstol har kvinnorna hävdat att de inte visste att det var knark de sålde och dessutom förnekat att de skulle ha bedrivit ett organiserat samarbete. Polisen har dock under spaningsarbetet med film belagt hur kvinnorna samarbetat kring narkotikaförsäljningen. Att de inte skulle känt till vad det var de sålde finner tingsrätten inte trovärdigt.

Gömda under de romska kjolarna hittade polisen också stora summor pengar. Kvinnorna hävdar att de tjänat dessa på att tigga och samla tomburkar. Inte heller den förklaringen sätter domstolen någon tilltro till.

Den 29 juli föll domen. Samtliga sex döms för narkotikabrott i de 35 fall som polisen kunnat belägga. Det är oklart vid hur många ytterligare tillfällen som den hitresta ligan sålt narkotika. Bland de beslagtagna pengarna fanns förutom svenska pengar även euro och norska sedlar, vilket indikerar att kvinnorna ägnat sig åt brott också i andra länder.

Påföljden blir några månaders fängelse. Tre av kvinnorna är tidigare dömda för liknande brott utanför Sverige. Åklagaren hade yrkat på utvisning men det avslogs av tingsrätten som menar att brotten inte är tillräckligt allvarliga för att motivera en sådan påföljd.

Thomas Ahlstrand, som är vice chefsåklagare vid Internationella åklagarkammaren i Göteborg, har drivit många människohandelsärenden relaterade till det hitresta tiggeriet och anslutande kriminalitet av olika slag – butiksstölder, växlingsbedrägerier, insamlingsbedrägerier, åldringsbrott med mera. Han vet inte hur vanligt det är att narkotikaförsäljning bedrivs bakom en fasad av tiggeri, men uppger att de fall som polisen hittills avslöjat är få till antalet.