En person i Mariestad sökte upprepade gånger vård för feber, andningssvårigheter och smärtor i axeln. Symptomen avskrevs varje gång som en släng av luftkatarr och muskelvärk och patienten skickades hem utan undersökning. Det resulterade i att personen dog i vad som i själva verket visade sig vara hjärtinfarkt

Händelsen inträffade i april i år. Vid flera tillfällen sökte personen i 70-årsåldern vård för sina svåra besvär men blev inte tagen på allvar och fick ingen undersökning. När patienten kort efter detta avled konstaterades att det denne led av inte var den bagatellartade luftrörskatarr eller muskelvärk som vårdpersonalen viftat bort symptomen som, utan en dödlig hjärtinfarkt.

En försvårande omständighet är att de mediciner som patienten skickades hem med efter de felaktiga diagnoserna kan ha bidragit till att förvärra hjärtinfarkten och att patienten avled. Det rapporterar Sveriges Radio.

Läkaren ska utredas för oskicklighet

Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg. Utredningen ska bland annat titta på om läkaren agerat oskickligt i mötet med patienten. Det framgår inte om läkaren ifråga är svensk och/eller har fått sin läkarutbildning i Sverige.

Dagens Nyheter har nyligen i ett uppmärksammat reportage avslöjat att det händer att vårdcentraler får och tillgodoser önskemål från patienter att bli behandlade av svenska läkare som dessa patienter tror är bättre utbildade och skickligare än läkare med utomvästlig invandrarbakgrund.. Enligt DN ligger fördomar och rasism bakom dessa uppfattningar.