Patienten i 80-årsåldern kom in till ett sjukhus där man dock beslutade att denne skulle transporteras till ett annat sjukhus, en process som drog ut på tiden.

Hjärtpatienten fördes med ambulans till Örnsköldsviks sjukhus där man konstaterade att det varit på Sollefteå sjukhus där denne tidigare vårdats och gjort återbesök. Därmed beslutades att patienten skulle transporteras till Sollefteå med ambulans.

LÄS ÄVEN: Skickades hem från sjukhus – avled av brusten kroppspulsåder

Efter en undersökning bokades transporten som ”standby”, vilket innebär att patienten förflyttas ”när resursläge tillåter”. Transporten dröjde dock och först efter 15 timmar skedde den.

Vid ankomsten till akutmottagningen i Sollefteå var patienten i dåligt skick och visade tecken på multiorgansvikt, något som kräver intensivvård. Patientens tillstånd försämrades sedan ytterligare snabbt och några timmar senare avled personen av akut hjärtsvikt.

Bristfällig undersökning

Enligt utredningen var den initiala undersökningen av patienten vid Örnsköldsviks sjukhus bristfällig och en sakkunnig läkare skriver att det hade ”varit önskvärt, med facit i hand, att fånga upp patientens försämring redan på akutmottagningen vid Sjukhus 2 (Örnsköldsvik)”.

Man konstaterar att det även fanns ”brister i dokumentationen inför transporten och överrapporteringen då Sollefteå sjukhus inte var förvarnat när patienten väl anlände”.

Vidare menar man att det är oklart om patientens liv hade gått att rädda ”även om vårdnivån hade varit förhöjd i tidigare skede”. Samtidigt slår man fast ”att en patient tillbringar de sista timmarna i livet i en ambulans på grund av förflyttning mellan två sjukhus är dock ej etiskt ur patient- eller anhörigperspektiv”.

LÄS ÄVEN: Sjukhus skippade övervakning – patient avled