Beslutet om höjd trängselskatt togs redan för ett år sen och implementeras vid årsskiftet. En av de största förändringarna blir att avgift tas ut redan från kl 6 istället för 6.30.

Högsta avgiften för enskild passering höjs från 35 till 45 kronor och högsta avgift under ett dygn höjs från 105 till 135 kronor. Man åtskiljer hög- och lågsäsong där avgiften höjs kraftigt under den förstnämnda. Sju månader på året betecknas som högsäsong.

För privatbilister som gör två passager per dag varje vardag skulle detta innebära en skatt på upp till 19 300 kronor på ett år – en ökning på omkring 5 000 kronor.

Höjningen ska enligt Trafikverket ge ett tillskott till statskassan på upp till 340 miljoner per år.