Svensk Handels underökning Trygghetsbarometern för andra kvartalet 2019 visar att 20 procent utsatts för hotfullt beteende av en kund eller besökare den senaste månaden och 41 procent har utsatts för någon form av brott. ”Vi ser hur de kriminella använder sitt våldskapital för att styra och ställa i våra butiker”, säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer som ser med oro på utvecklingen.

20 procent är en ökning på två procentenheter sedan förra mätningen. Även 41 procent är en ökning från 36 procent jämfört med samma period i fjol.

– Vi ser hur de kriminella använder sitt våldskapital för att styra och ställa i våra butiker. Framförallt är det ett stort arbetsmiljöproblem. På vissa platser tvingas de som arbetar i handeln utstå hotfulla och våldsamma situationer på ett sätt som är fullständigt oacceptabelt, säger Per Geijer.

LÄS ÄVEN: Hot och stölder kostar svensk handel lika mycket som polisbudgeten

Det vanligaste brottet som drabbar handeln är stölder – var tredje butik uppger att man utsatts för en sådan den senaste veckan. Två av tre väljer att inte polisanmäla brottet.

”Har jobbat i butik i 11 år. Så många gånger jag har ringt polisen och fått till svar att det inte finns en bil att skicka. Jag har gett upp”, skriver en handlare i undersökningen.

– Rättsväsendet bagatelliserar butiksstölderna. Det gör att det i princip är riskfritt att stjäla från en svensk butik idag. Butiksstölderna är avkriminaliserade, säger Per Geijer.