Situationen för landets läkare har förvärrats. Läkarförbundet kräver nu åtgärder.

Siffrorna kommer från en undersökning Sveriges läkarförbund utfört som ännu inte publicerats.

Av de 2 500 läkare som ingått i undersökningen uppger en tredjedel att de drabbats av hot eller våld från patienter under de senaste tolv månaderna.

– Det här är väldigt höga siffror. Det är helt oacceptabel att detta sker, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till Sydsvenskan.

Situationen är ”uppenbarligen värre än vi kunnat befara”, konstaterar Stensmyren.

Ofta rör det sig om hot eller våld från samma patient vid mer än ett tillfälle.

När det gäller hot eller våld från anhöriga har en fjärdedel drabbats.

70 procent av läkarna har aldrig fått någon utbildning i hur man ska hantera våldsamma situationer.

Enligt Stensmyren finns inga siffror på om hotbilden förstärkts över tid, men ”intrycket är absolut att det blivit värre” och man ”ser tydligt att vården i allt större utsträckning drabbas av våldet och hoten”.

Vad är då anledningen till eskaleringen?

– Man kan spekulera i anledningen – om den ligger i att hela samhället går i den riktningen. Vi ser ju samma utveckling för andra samhällsinstitutioner, skolan är ett exempel.

När fakta nu finns kräver man åtgärder.

– Nu har vi det här i svart på vitt. Jag förutsätter att arbetsgivarna går in ganska omedelbart och säkerställer att rutiner finns och att alla är utbildade kring hot och våld.

– På den politiska nivån tar det lite längre tid. Men den politiska ledningen bör ha fått upp ögonen nu.

– Det måste komma tydliga signaler från den högsta politiska ledningen. Och de måste komma snabbt. Det här händer ju på golvet varje dag.

– Jag förutsätter att de politiskt ansvariga ser till att exempelvis de tankar om skalskydd på våra sjukhus och kameraövervakning som finns i blåljusutredningen omsätts i lagstiftning.