Hot och våld från vissa grupper av resenärer har runtom i landet vuxit till ett stort arbetsmiljöproblem för anställda i kollektivtrafiken. Bussförare vittnar om hur de numera väljer bort att arbeta på kvällar och helger då risken att bli hotad eller misshandlad är störst. Arbetsmiljöverket genomför nu en landsomfattande kartläggning.

Bara i Värmland polisanmäldes förra året drygt 20 incidenter med hot och våld mot personal i kollektivtrafiken. Samtidigt uppges mörkertalet vara stort och många händelser av det här slaget inte anmälas.

De anställda vittnar om ett generellt hårdare klimat på bussarna där verbala och fysiska påhopp på förare blivit vardag. Förare väljer i den utsträckning det är möjligt bort att arbeta på kvällar och helger då de grupper av resenärer som ägnar sig åt hot och våld är som mest aktiva.

– Nu när jag jobbar dagtid händer det inte så ofta, utan det är på kvällarna. Det har blivit vardag, berättar en av de drabbade, Johan Dahlman, busschaufför på Värmlandstrafik, för Sveriges Radio.

Johan redogör för hur han blivit kallad för diverse tillmälen, blivit fysiskt attackerad och spottad i ansiktet och fått föremål kastade mot sig. Det handlar ofta om resenärer som inte vill betala för resan och som blir hotfulla och våldsamma när de nekas åka med.

Johan får inga uppföljande frågor från statsradions reporter om vilka grupper av resenärer det är som uppträder på det här sättet eller vad förklaringen kan vara till att det här arbetsmiljöproblemet eskalerat så kraftigt på senare tid.

Landsomfattande kartläggning

Arbetsmiljöverket genomför nu en omfattande kartläggning av hur man på 300 arbetsplatser inom kollektivtrafiken i landet hanterar problemet med hot och våld mot de anställda. En sak som verkets inspektörer noterat är att hoten och våldet numera är av sådan allvarlighetsgrad att de som drabbas allt oftare måste sjukskriva sig.