I sitt remissvar från 2019 inför införandet av nya nationella id-kort meddelade rikspolischef Anders Thornberg vad som krävs för att sätta stopp för människor med multipla identiteter. Han krävde att en databas med fingeravtryck från alla som söker nationella id-kort och pass byggs upp. För att komma åt de multipla identiteterna ville polisen kunna göra kopplade databasslagningar baserade på ansiktsbild och fingeravtryck utan konkret brottsmisstanke. Regeringen satte stopp för önskemålen men låtsades vara för dem genom att tillsätta en utredning. Samnytt har kollat med Sverigedemokraterna hur de agerat i frågan.

Sedan augusti ifjol krävs det tagning av fingeravtryck för att få ut ett nationellt id-kort i Sverige. Förändringen är meningslös i kampen mot människor med multipla identiteter. Detta då polisen raderar fingeravtrycken från sina datorer så fort de är lagrade i id-korten.

Ett remissvar från rikspolischef Anders Thornberg daterat den 29 augusti 2019 avslöjar dock att detta inte är polisens fel.

Vill införa Finlands rutiner kring fingeravtryck

Ur remissvaret framgår att polisen av rent administrativa skäl vill införa ett system med en fingeravtrycksdatabas som i Finland. Polisen skriver:

”Polismyndigheten har inhämtat kunskap om den handläggningsprocess som införts i Finland och gör bedömningen att den skulle kunna införas även i Sverige.”

Polisen förklarar vidare vad som krävs för att införa ett system som liknar det ”finska förfarandet”:

”En åtgärd som krävs för att möjliggöra detta är registrering och lagring av fingeravtryck vid ansökan om fysisk identitetshandling, för att dessa ska kunna återanvändas vid nästa ansökningstillfälle.”

Vill ha bildsökning och fingeravtryckssökning

Polismyndigheten skriver att den tillstyrker ett förslag om att ”sökning med stöd av ansiktsbild i id-kortsregistret” ska få göras i samband med att någon vill ha id-kort. Kampen mot människor med multipla identiteter kräver dock enligt polisen även användning av fingeravtryck:

För att på ett tillförligt sätt säkerställa att personer inte kan inneha id-handlingar med ett flertal identiteter krävs emellertid, utöver jämförelse med lagrade ansiktsbilder, även jämförelse med fingeravtryck som en andra faktor.

Vill scanna igenom databaser efter dubbletter

Polisen vill kunna svepa igenom sina databaser med ansiktsfoton och fingeravtryck till pass och nationella id-kort även när någon konkret brottsmisstanke inte finns. Detta i jakt på människor med multipla identiteter. Polisen skriver:

I detta sammanhang vill Polismyndigheten även framhålla vikten av att lagstiftningen medger att myndigheten gör registervårdande sökningar och jämförelser med stöd av biometriska uppgifter, så att förekomsten av befintliga poster där samma individ förekommer med dubbla eller flera identiteter kan upptäckas även utan samband med ansökan om id-handling. Sådana registervårdande jämförelser behöver kunna göras inom id-kortsregistret respektive passregistret men även mellan registren.

Regeringen körde över polisen men tillsatte utredning

Den 1 juni 2021, 21 månader efter att polisen kommit med sitt remissvar, så presenterar dåvarande civilminister Mikael Damberg (S) regeringens slutliga förslag till regler för nya nationella id-kort. Damberg var mycket tydlig med att rikspolischefens önskemål om kopplade databasslagningar med biometri för att bekämpa människor med multipla identiteter skulle det inte bli något av med. Paragraf 18 i ”Förordning om ändring i förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort” lyder:

18 § Fingeravtrycken enligt 3 § andra stycket 1 och ansiktsbilden enligt 3 § andra stycket 1 och 16 § 3 får inte användas vid sökning med hjälp av automatiserad behandling. Detsamma gäller de biometriska data som kan tas fram ur fingeravtrycken och ansiktsbilden.

Om en myndighet har genomfört en kontroll av om innehavarens fingeravtryck eller ansikte motsvarar fingeravtrycken eller ansiktsbilden i lagringsmediet, ska de fingeravtryck och den ansiktsbild samt de biometriska som då har tagits fram omedelbart förstöras.

Tolv dagar innan Damberg körde över rikspolischefen, den 19 maj 2021, så meddelade han att han skulle tillsätta en utredning under rubriken ”Biometri i brottsbekämpningen. Regeringen vill vässa polisens verktyg.” Utredarna skulle få 21 månader på sig, fram till 20 februari 2023, för att komma med förslag på området. Beslutet om utredningen blev en stor TT-nyhet.

Utredning om fusk undantog multipla identiteter

År 2017 så startade regeringen en utredning ”Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation” som mynnade ut i regeringens förslag om nya nationella ID-kort som gick ut på remiss 2019. Regeringen var mycket noga med att utredarna inte skulle titta på problemet med människor som har ”äkta id-kort” i flera identiteter. På sida 89 i utredningens slutbetänkande återfinns följande stycke:

Vårt uppdrag har endast omfattat frågan om åtgärder för att göra själva identitetshandlingarna och utfärdandet av dessa säkrare. Felaktiga uppgifter kan emellertid av olika anledningar registreras i folkbokföringen och leda till att identitetshandlingar med felaktiga uppgifter utfärdas. Det har inte ingått i uppdraget att säkerställa att dessa grunddata är korrekta. Vi har därför inte behandlat denna problematik.

Så har Sverigedemokraterna agerat

Att rikspolischefen och högsta polisledningen i sitt remissvar så tydligt kritiserar regeringen och påpekar exakt vad som bör rättas till i regeringens förslag borde kunna vara ett ypperligt tillfälle för regeringens politiska motståndare att ställa sig på polisens sida.

Samnytt har därför frågat Sverigedemokraterna i vilken mån de har motionerat om eller yrkat på att polisen ska få börja registrera fingeravtryck i ett sökbart register.

Sverigedemokraternas nya rättspolitiska talesperson från oktober 2021, Tobias Andersson, inkommer snabbt med totalt sex länkar till vad partiet gjort på området. En omfattande motion där lagring av sökbara biometriuppgifter tas upp flera gånger lämnades in av riksdagsledamoten Jonas Andersson m.fl. i oktober 2021.

Samma månad lämnade Linda Lindberg m.fl. in en motion om användande av biometriska uppgifter för att stävja bidragsfusk hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. I mars 2021 tog Jonas Andersson specifikt upp polisens kritik med de nya nationella id-korten.

I september 2021 föreslog Adam Marttinen att polisen skulle få ökade möjligheter att lagra biometrisk information. I en debattartikel från i januari vill SD även att nummerplåtar på bilar som åker in i Sverige ska automatkontrolleras.

Även om Sverigedemokraterna inte fått så mycket mediauppmärksamhet på området så tycks de alltså ha lämnat in en hel del förslag om utökade möjligheter till att lagra biometriska uppgifter i syfte att genom databasjämförelser kunna stävja oegentligheter.

LÄS MER: Härva med somalier utan taxileg hos Umeå Taxi
LÄS MER: Transportstyrelsen struntar i somaliska bedrägerier med körkort
LÄS MER: Identitetsfusket: Transportstyrelsen har inte begärt att få ansiktsigenkänna
LÄS MER: Transportstyrelsen -Vår databas är för dålig för att hindra identitetsfusk
LÄS MER: Fingeravtryck i pass meningslöst – kollas ej mot databas
LÄS MER: Skatteverket: Vi kontrollerar bara om bedragaren själv vill
LÄS MER: Trafikverket: Viktigt radera fingeravtryck
LÄS MER: Poliser: Svårt få information från myndigheter

LÄS MER: Finland: Nationella databasen för fingeravtryck 13 år
LÄS MER: Ansvarig myndighet kan inte svara på om nya och gamla id-foton får jämföras