I slutet av juni fälldes advokaten Peter Carlström av Halmstads tingsrätt för grovt skyddande av brottsling. Detta sedan han enligt åtalet och domen hjälpt en gängkriminell migrant att plantera bevis. Hovrätten river nu upp domen med hänvisning till att man inte anser bevisningen vara tillräckligt stark.

Halmstads tingsrätt ansåg det belagt att Carlström hjälpt sin klient – den för grovt vapenbrott och försök till mord misstänkte och häktade invandrade gängbrottslingen Perparim Imeri – att bryta mot de restriktioner han var belagd med gentemot omvärlden och att plantera ut en pistol i ett källarförråd som skulle bidra till att fria Imeri.

Tilltaget lyckades och Imeri frikändes (Halmstads tingsrätt mål nr B 1486-19). Trots att Carlström senare fälldes för de brott som ledde till frikännandet revs domen mot Imeri inte upp. Däremot dömdes Carlström för grovt skyddande av brottsling.

Påföljden stannade vid villkorlig dom och dagsböter trots att det egentliga straffvärdet bedömdes vara minst 8 månaders fängelse. Den milda påföljden motiverades med att Carlström skulle få sin advokatlicens indragen. Detta skulle samtidigt dock drabba advokaten i begränsad utsträckning då han ändå skulle gå i pension.

Hovrätten river upp

Tingsrättsdomen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som kommer till en annan slutsats än tingsrätten när det gäller bevisläget. I ett pressmeddelande på sin webbplats skriver hovrätten att man inte bedömer de brott mot restriktioner som Carlström hjälpt sin klient med ska anses vara brottsliga.

Den högre instansen underkänner också den kommunikation om plantering av bevis som Imeri haft via den krypterade appen Encrochat där Carlström omnämns som delaktig. Man ifrågasätter inte att diskussionen gällt bevisplantering men anser att Carlströms inblandning i brottet inte är tillräckligt styrkt.

Sammantaget kommer hovrätten fram till att ”det finns utrymme för alternativa förklaringar” än den att Carlström begått brottsliga handlingar för att få sin klient frikänd. En nämndeman meddelade sig dock skiljaktig och ville i likhet med tingsrätten fälla Carlström.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.

LÄS MER: Advokat planterade bevis åt gängkriminell – döms och utesluts