➤ 35-årige Ahmad Qadan, bosatt i skånska Burlöv, dömdes i februari i år av Malmö tingsrätt (mål nr B 949-17) till sex månaders fängelse för att på olika sätt ha stött flera muslimska terrororganisationer, däribland IS. Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställer nu tingsrättens dom.

Ahmad döms i enlighet med den så kallade ”rekryteringslagen” för vad som formellt rubriceras som ”offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet”. Konkret ägnade sig Ahmad bland annat åt att via Facebook organisera insamling av pengar till IS och al-Nusrafronten för inköp av vapen.

Målet är ett pilotfall för den relativt nya rekryteringslagen. Det är första gången som någon fälls i enlighet med den. Ett problem att få fällande domar är att beviskraven på syftet med penningöverföringar till terrorgrupper är högt ställda.

Ahmad har förnekat brott och hävdat att någon skulle ha kapat hans Facebook-konto. Den historien har vare sig tingsrätten eller hovrätten funnit trovärdig, i synnerhet inte som åklagaren kunde belägga att flera inlägg gjorts från Ahmads arbetsplats.

Ahmads försvar har också gått ut på att även om domstolen anser att de här uppmaningarna har skett så ska de inte betraktas som olagliga och terrorrelaterade. Detta eftersom det som sker i Syrien är att betrakta som ett inbördeskrig och IS som en part i konflikten och att det inte är brottsligt att finansiera krig. Hovrätten avvisar även det resonemanget.

Ahmad döms även för vapenbrott. Ahmads advokat Tomas Olsson meddelar att domen kommer att överklagas till Högsta domstolen.