I slutet av maj rapporterade Samhällsnytt om en berusad svensk kvinna i 25-årsåldern som förra året överfölls och gruppvåldtogs när hon väntade på en vän i centrala Stockholm. Tingsrätten dömde gärningspersonerna till fängelse, rättspsykiatrisk vård och utvisning i 15 år. Nu mildrar hovrätten fängelsestraffen och räddar även kvar en av våldtäktsmännen i Sverige.

LÄS ÄVEN: Nyanlända migranter våldtog, fotade och rånade kvinna i centrala Stockholm

Det var strax efter klockan 23 den 9 november 2018 som kvinnan väntade vid Björns trädgård intill Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Men hennes vän var försenad och medan de höll kontakt via en chattapp beslöt hon röra sig i riktning mot en bänk i parken närmare Stockholms moské.

Där konfronterades hon av tre män som förde henne till en närliggande park där de gruppvåldtog, fotograferade och rånade henne. Männen kunde kort efter händelsen gripas av polis.

De tre männen är alla nyanlända till Sverige från Eritrea och Somalia  under de senaste åren. I polisförhör krävdes tolkhjälp på arabiska och somaliska för att kommunicera.

Trion har i förhör hävdat att kvinnan var drivande, att hon klädde av sig själv och bad om samlag. Detta trots att det av polisutredningen framgår att det var en kylig och regnig fredagskväll vid midnatt. Polisen påträffade även fotografier i en av männens mobiltelefon som styrker att det rört sig om en våldtäkt.

I Stockholms tingsrätt dömdes två av männen till fängelse medan den tredje dömdes till rättspsykiatrisk vård. Alla tre skulle också utvisas ur Sverige med förbud att återvända hit under 15 år.

Hovrätten mildrar påföljder och häver utvisning
Domen överklagades och på måndagen meddelade Svea hovrätt att de ändrar tingsrättens påföljder. Två av männen, Abdualrhman Omar och Yaxye Abdikarim Haashi, får förkortade fängelsestraff med tre månader. Detta eftersom hovrätten bedömer att utvisningen av männen ”medför men som bör beaktas i straffmätning”.

Den tredje mannen, Abdikarim Hasan, dömdes av tingsrätten till rättspsykiatrisk vård och utvisning. Hovrätten upphäver hans utvisningsbeslut.

Domstolen skriver att villkoren i utlänningslagen för att utvisa Abdikarim visserligen är uppfyllda men kommer ändå sammantaget fram till att han ska få stanna. Man motiverar detta med att den dömde ansetts lida av en allvarligt psykisk störning, att han därför ska anses tillhöra ”en särskilt sårbar kategori människor” och att ”utvisning skulle drabba honom orimligt hårt och får anses stå i strid med humanitetens krav”.

Tiden i Sverige präglad av brott och narkotikamissbruk
Hovrätten skriver att Abdikarims ”tid här har präglats bl.a. av narkotikamissbruk och återkommande brottslighet. Han har aldrig haft arbete eller fullföljt skolutbildning. Han har över huvud taget inte anpassat sig till det svenska samhället. Sammantaget får hans anknytning till det svenska samhället betecknas som tämligen svag.”

Av domen framgår att Abdikarim på grund av detta varit omhändertagen och placerad på flera olika ungdomsanstalter och familjehem. Vid upprepade tillfällen har han genom våldsamt uppträdande misskött sig under dessa placeringar så att de måst avbrytas.

Enligt Migrationsverket har Abdikarim inte kunnat styrka sin identitet men ”gjort sannolikt” att han kommer från södra Somalia. Han påstår sig samtidigt inte ha några släktingar i hemlandet.

Abdikarim har efter ankomsten till Sverige hävdat att han konverterat från islam till kristendomen och menar att han inte kan återvända eftersom han skrivit om konverteringen i sociala medier och därför kommer att bli igenkänd och avrättad i hemlandet.

Hela hovrättsdomen går att läsa här: Svea HR B 6792-19 Dom 2019-07-22

LÄS ÄVEN: Kriminell utlänning dömdes för våldtäkt – hovrätten häver utvisning