Candida auris är en jästsvamp som påträffas framför allt hos patienter med nedsatt försvar mot infektioner. Dessa riskerar mycket allvarliga infektioner med risk för dödlig utgång. I Sverige finns ännu inga kända fall men i USA har den drabbat omkring 600 personer under de senaste åren.

Av de 600 drabbade finns hälften i delstaten New York. Candida auris påträffades för första gången i USA 2013 och beskrivs av Dr Lynn Sosa, Connecticuts vice delstatsepidemiolog, som ”i stort sett oslagbar och svår att identifiera”.

Symptomen kan vara svåra att upptäcka då patienterna ofta redan är sjuka och bara ett labbtest kan identifiera supersvampen. Den kan orsaka flera typer av infektioner och risken tycks vara högst för personer som genomgått operationer, bor på vårdhem, andas eller matas via rör eller har en kateter.

Baserat på information från ett begränsat antal patienter har mellan 30-60 procent av drabbade dött. Flera av dessa har dock även haft andra allvarliga sjukdomar som också ökat dödsrisken.

Medan de flesta infektioner med candida auris är behandlingsbara med mediciner mot svamp, har vissa fall visat sig vara resistenta mot alla tre huvudklasser av svampmediciner. I dessa fall kan höga doser av olika svampmediciner bli nödvändigt för att behandla infektionen.