Nästan 400 personer med socialbidrag och arbetslöshetsunderstöd haffades under året första sex månader på de danska flygplatserna i Kastrup, Billund, Aarhus och Aalborg, då de var på väg ut ur landet trots att de ska stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka jobb. De döms nu att betala tillbaka sammanlagt 3 miljoner kronor som de tillskansat sig genom bidragsbedrägeri. Det rapporterar Jyllands-Posten.

Den danska flygplatsmyndigheten har under perioden kontrollerat 12 708 personer vid ankomstterminalerna och då hittat 372 personer som uppbär socialbidrag och andra former av arbetslöshetsunderstöd. De har då inte rätt att lämna landet utan att meddela myndigheterna som ska ta ställning till om resan är förenlig med kraven på att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Det framgår inte vilka länder de ertappade personerna varit på väg till eller om det är länder som personerna har anknytning till exempelvis som tidigare hemland. Den verkliga siffran för bidragsfusket kan också vara betydligt högre eftersom det endast är stickprovskontroller som genomförts vid ett 30-tal tillfällen.

Återbetalningsbeloppet på tre miljoner avser de ärenden som är färdigutredda. Den kommer att öka efterhand eftersom det fortfarande finns pågående ärenden där storleken på den summa som ska återbetalas ännu inte har fastställts.

Kontrollerna genomfördes på initiativ av den tidigare danska regeringen men även den nuvarande regeringen har ställt sig bakom dem och de skall nu fortsätta fram till i varje fall 2021.

Vid förra årets stickprovskontroller påträffades fusk av det här slaget till ett värde av 4,7 miljoner kronor. Om årets trend håller i sig året ut kommer siffran för 2019 att bli betydligt högre. Det är oklart om det beror på att fusket ökar eller om myndigheten blivit mer effektiv i sina kontroller.

Förra årets siffra blev också hög på grund av att två storfuskare avslöjades som tillsammans stod för 1 miljon av pengarna. I ett fall dömdes en person att återbetala 600 000 kronor och i ett annat 400 000 kronor.