➤ MEXIKO På tisdagen skakades Mexiko av ett kraftigt jordskalv med magnituden 7,1. Minst 220 personer befaras ha omkommit, de flesta under rasmassor efter att ett 40-tal byggnader kollapsat.

Bland de omkomna finns 21 barn som dog när en skola störtade samman. Skalvet hade citt centrum kring Mexico City och delstaterna Morales och Puebla.

Utöver de som omkommit har ett stort antal personer skadats. Många saknas också och man tror att det finns levande personer instängda i och under de raserade byggnaderna. Räddningspersonal, militär och polis söker tillsammans med ett stort antal frivilliga efter döda och överlevande.