I den invandrartäta stadsdelen Norrby i Borås är det fullt med sopor på gräsmattor, i trappuppgångar och på gator. Det rapporterar BT. ”Finns ingen quick fix” säger AB Bostäders områdeschef Henrik Karlberg.

Enligt uppgift ska stora delar av Norrby Tvärgata vara full med skräp och sopor. Även vid trappuppgångar och soptunnor är det belamrat med skräp.

– Många av de som bor här kastar ner sopor från balkongerna, berättar en kvinna som bor i området för tidningen.

Enligt henne försöker fastighetsägaren hålla rent men hon menar att det skitas ner lika fort och att det handlar om att ”folk måste lära sig att kasta skräpet på rätt ställen”.

Trots att det finns gott om platser att slänga soporna kastas de istället på marken. Det är till och med så att soporna slängs bredvid sopkärlen trots att de inte är fulla. Problematiken ska finnas även vid andra områden, men Norrby ”är i en egen klass” enligt områdeschef Karlberg.

Personalen är också frustrerad eftersom de ständigt får plocka skräp, vilket de menar tar resurser i anspråk som annars hade kunnat användas för att göra området vackrare.

Nu säger sig AB Bostäder vilja förbättra kommunikationen till hyresgästerna genom att personal ska prata ansikte mot ansikte med de boende.

– I grund och botten är det en beteendefråga. Det måste förändras om vi ska kunna lösa det här, säger Henrik Karlberg till BT.