I takt med att alltfler komplikationer efter pandemin nu avslöjas med vaccinerna, ökar efterfrågan på icke-vaccinerat blod. Men detta är något vården inte har några planer på att tillgodose.

Läkare vittnar nu om hur patienter efterfrågar blod från icke-vaccinerade vid transfusioner. I Schweiz har naturläkaren George Della Pietra grundat SafeBlood Donation. Han menar att den globala vaccinationskampanjen mot corona utgör århundradets brott då det kontaminerar blodet och förstör immunförsvaret.

Oron för mRNA-vaccinerna och de bieffekter de orsakar kallar den amerikanska sajten Vice, som rapporterar om den ökade efterfrågan, för ”driven av konspirationsteorier och pseudovetenskapliga föreställningar om farorna med mRNA-vacciner”.

Enligt amerikanska Röda korset och andra stora blodsamlare är blod från människor som fått mRNA-vaccin säkert för transfusion, och att även om vaccinet är utformat för att generera ett immunsvar finns själva vaccinkomponenterna inte i blodomloppet.

LÄS ÄVEN: Vaccin stoppas för yngre än 30 – för hög risk

Men oro för mRNA-tekniken och dess bieffekter gör enligt Della Pietra vissa försiktiga med att få nödvändig medicinsk behandling, och en efterfrågan på en pålitlig tillgång på ovaccinerat ”säkert blod” har skapats.

– Jag får hundratals e-postmeddelanden som frågar mig: ”Har du blod [tillgängligt], eftersom jag ska opereras om tre veckor”.

– Vi vill vara en plattform för människor som vill ha det fria valet av blodgivare. Oavsett om de tror att det finns en verklig konspirationsteori på gång, att den nya världsordningen [pågår], eller om de helt enkelt säger ’jag vill bara inte ha det’ av någon anledning.

Ny global infrastruktur

SafeBlood Donation, med medlemmar i minst 16 länder, hoppas så småningom kunna öppna blodbanker som tillhandahåller ovaccinerad plasma.

Gruppens initiala mål är dock att pressa sjukhus och hälsomyndigheter över hela världen att tillåta så kallade ”riktade donationer” av ovaccinerat blod, genom vilka mottagare kan nominera givare som inte fått covid-vaccinationer att ge blodet direkt för sin behandling.

LÄS ÄVEN: Pfizer erkänner: Covid-vaccin testades aldrig för överföring

I dagsläget tillåts riktade donationer endast i specifika situationer.

Organisationens långsiktiga mål är att skapa en ny global infrastruktur för att leverera ovaccinerat blod.

Kontroll verkliga syftet

Enligt Della Pietra har hans egna studier av vaccinerat blod avslöjat att covid-vaccinet innehåller en skrämmande kontamination.

– Jag har aldrig sett sånt här blod. Detta var, om jag ska vara ärlig, den främsta anledningen till att jag började det hela, för när jag såg det här blev jag så förskräckt.

Den globala vaccinationskampanjens verkliga syfte menar han är kontroll av människor.

Skulle du hellre välja blod från en icke-vaccinerad vid transfusion?