Idag den 20 juli träder de omtalade nya reglerna för anhöriginvandring i kraft. Lagen, som bland annat KD och C röstade för, innebär att även alternativt skyddsbehövande, på samma sätt som flyktingar, har rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. 

Mellan 2019 och 2021 väntar sig Migrationsverket, som ofta underskattar invandringen, att 8000 extra anhöriginvandrare kommer till Sverige som en följd av liberaliseringen av lagen.

Beslutet togs den 18 juni, där bland annat KD, som medialt försökt profilera sig för att ha en restriktiv invandringspolitik, röstade för mer anhöriginvandring.

Redan nu ligger Sverige på historiskt höga invandringsnivåer, där vi första halvåret i år tagit emot över 60 000 personer. På helårsbasis blir det 120 000, ett helt Göteborg på mindre än fem år.

LÄS ÄVEN: Beviljade uppehållstillstånd första halvåret i år: 60 291 personer

Senare åren har utmärkt sig för flera invandringsrekord, trots retorik i media och av högt uppsatta politiker om det motsatta. År 2019 ser ut att bli det femte högsta mottagandet någonsin. De tidigare rekordåren var 2013, 2016, 2017 och 2018.