Möbeljätten IKEA meddelar att man ämnar dra in sjuklönen för anställda som inte vaccinerat sig och som måste vara borta från jobbet av covid-relaterade skäl.

Det är i nuläget den brittiska divisionen av koncernen som nu genomför åtgärden för sina runt 10 000 anställda. Alla som testat positivt för smitta eller varit i kontakt med någon konstaterat smittad och måste underkasta sig karantän och inte tagit sprutorna omfattas av beslutet.

Enligt lagar och avtal kan IKEA inte helt sluta betala ut lön till insjuknade ovaccinerade men däremot sänka den med drygt 75 procent till minsta tillåtna minimilön till motsvarande en dryg tusenlapp per vecka. I ett uttalande säger IKEA-ledningen att den som är missnöjd med beslutet får ta upp det med sin chef på det varuhus där man arbetar.

Man uppger att vissa undantag från regeln kan komma att medges, bland annat för personer med medicinska skäl att inte vaccinera sig. Hänsyn ska också tas till hur individens sjukfrånvaro sett ut historiskt. Personer med hög sjukfrånvaro bedöms mer strängt än de med låg.

För att förmå anställda som ännu inte vaccinerat sig att göra detta har IKEA även beslutat att det från och med nu är tillåtet att ta sprutorna på betald arbetstid.