Enligt de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån, SCB, steg inflationen till 9,5 procent i november enligt KPIF-måttet. Det är en liten uppgång jämfört med oktober då inflationen låg på 9,3 procent.

Månadsförändringen från oktober till november var 0,7 procent enligt KPIF.

LÄS ÄVEN: Riksbanken höjer styrräntan

– Stigande elpriser bidrog till en ökad inflationstakt i november, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Elpriserna steg med 16,8 procent från oktober till november. De stigande elpriserna bidrog i sin tur till ökade boendekostnader.

Samtidigt ökade även livsmedelspriserna för tolfte månaden i rad. Ytterligare faktorer var prisökningar inom diverse varor och tjänster.

LÄS ÄVEN: Elon Musk: Så länge varar inflationen

Det som i stället sjönk under var priserna på framför allt paketresor men även drivmedel till viss mån.