Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 4,5 procent i februari 2022.

4,5 procent är en uppgång från januari då inflationstakten var 3,9 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 0,9 procent.

– Livsmedelspriserna ökade på bred front i februari. Även om vi såg vissa tendenser till att livsmedelspriserna började stiga redan i januari, var det ett helt annat genomslag nu i februari, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Framförallt handlar det enligt SCB om högre priser på grönsaker och kaffe, men även de höga drivmedelspriserna och höjda priser på kläder och möbler bidrog liksom priserna inom rekreation och kultur.

Högre boendekostnader

”Inflationstakten påverkades framför allt av högre boendekostnader, där kostnader relaterat till ägande av bostaden ökade tillsammans med högre elpriser. Det var även prisuppgångar inom transport, där drivmedel och bilar var särskilt bidragande till uppgången”, skriver SCB vidare.

I en kommentar skriver Nordea att kriget i Ukraina bidragit till den ökade inflationen och att man nu räknar med två räntehöjningar från Riksbanken i år, en på 25 punkter i september och en lika stor i november.