På måndagen meddelade Statistiska centralbyrån, SCB, att inflationstakten enligt KPI var 5,4 procent i januari, en ökning från december då den låg på 4,4 procent. Månadsförändringen från december till januari var -0,1 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF var 3,3 procent i januari.

– Boendekostnaderna ökade i januari och fortsätter att vara det största bidraget till inflationstakten enligt KPI, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Månadsförändringen i januari påverkades framför allt av säsongsnormala prissänkningar framför allt inom kläder, utrikes flygresor samt paketresor. Drivmedelspriserna sjönk också, vilket främst påverkades av lägre dieselpriser. Därutöver noterades prissänkningar för ett flertal varor och tjänster, bland annat var priserna lägre inom logitjänster.

LÄS ÄVEN: Matpriserna vänder uppåt igen

Inflationstakten i januari påverkades framför allt av ökade boendekostnader, där de främsta bidragen kom från hyror, månadsavgifter för bostadsrätter samt räntekostnader för egnahem och bostadsrätt. Därutöver steg priserna på många olika varor och tjänster, bland annat inom livsmedel, inventarier och hushållsvaror samt rekreation och kultur.

Effekten ses av de flesta bedömare som tillfällig. Läget nu är dessutom avsevärt bättre än i januari i fjol då KPIF låg på 9,3 procent. Samtidigt är prognosen att den underliggande inflationen är på fortsatt nedgång.