De företag som i Malmö tillhandahåller de i städerna numera så populära elsparkcyklarna drar en gräns vid de så kallade ”utsatta”, brottstyngda och invandrardominerade bostadsområdena Rosengård, Holma och Kroksbäck. Efter upprepade hot och frekvent skadegörelse av fordonen blir det böter för den som efter användning ställer sparkcykeln här.

Invandrarungdomar i områdena som Sydsvenskan talat med menar att företagen Voi, Tier och Bolt har fördomar om de som bor i dessa områden men företagen anser att de bara agerar utifrån vad deras medarbetare och fordon råkat ut för tidigare.

Det finns andra platser i staden där det av ordningsskäl inte är tillåtet att lämna sparkcykeln. Företagen tillåter inte heller att de ställs vid Västra hamnen på grund av risken att de ska kastas i vattnet av antisociala element i staden.

Mobilens display lyser rött och flaggar om böter

Sydsvenskans reporter bestämmer sig för att trotsa företagens regler och ställer ifrån sig en sparkcykel inne i Holma. Mobilens display lyser rött och informerar om att det är otillåtet och förenat med 100 kronor i böter att lämna ifrån sig sparkcykeln där.

Tidningen kontaktar uthyrningsföretaget Voi som funnits längst i staden och pratar med dess kontaktperson Tobias Persson. I ett skriftligt svar uppger han att man tidigare haft verksamhet i Rosengård och Holma men beslutat att upphöra med det efter incidenter vid upprepade tillfällen.

Hot och vandalisering

Bland annat har medarbetare och leverantörer från tredjepartsföretag som Voi anlitar blivit hotade. Personsäkerhet och trygga arbetsförhållanden går före målsättningen om att erbjuda tillgänglighet i alla stadens områden, förklarar Persson. Elsparkcyklar har även vandaliserats och stulits.

På de andra två företagen, Tier och Bolt, svarar man mer undvikande på Sydsvenskans frågor. Att utesluta invandrarområdena är politiskt känsligt. Bolt uppger att man fortfarande befinner sig i en expansionsfas och ännu inte utvärderat verksamhet i Rosengård, Holma och Kroksbäck.

Även på Tier hänvisar Sverigechefen August Svedenstedt till att man inte kommit till Holma och Rosengård ännu i sina analyser och avvägningar kring i vilka områden man anser sig ha möjlighet att tillhandahålla det man kallar ”hållbar mikromobilitet”. I begreppet inkluderas även sådana säkerhetsaspekter som Voi angett.

Känner sig orättvist behandlade

De invandrarungdomar som Sydsvenskan talat med erkänner att det finns de i området som vandaliserar, eller ”kaosar” som de formulerar det, men tycker att det är fel av företagen genom att bannlysa hela områden agerar orättvist och drar alla över samma kam.