För tre år sedan beslöt den liberala Obama-administrationen trots hårt motstånd att transpersoner skulle ha rätt att tjänstgöra i den amerikanska militären under sina antagna nya könsidentiteter. Den mer konservativt sinnade Trump-administrationen reverserar nu beslutet och går militären till mötes i kravet på att kunna säga nej utan att det betraktas som diskriminering. Beslutet har fått klartecken i Högsta domstolen.

HD-beslutet kom på tisdagen. Fem av domarna röstade för och fyra emot. Beslutet tillämpas dock inte retroaktivt – transpersoner som börjat tjänstgöra inom militären de senaste tre åren tillåts fortsätta. Hädanefter är det dock biologisk könstillhörighet som gäller för den som söker sig till det militära i USA.

HBTQ-aktivister har dock fortfarande möjlighet att få beslutet prövat i lägre lokala instanser, men till dess så skett gäller HD-beslutet.

Drygt 2 miljoner personer tjänstgör i den amerikanska militären. Antalet transpersoner uppgår enligt uppgift till några hundratal.