Endast 33 000 har omfördelats i EU. Tyskland tog emot mer än 10 000 av dessa.

Migrationen är EU:s kanske tuffaste fråga just nu där en överenskommelse verkar näst intill omöjlig; medan länder som Tyskland och Sverige vill se påtvingade kvoter av migranter som i dagsläget finns i Italien och Grekland, vägrar länder som Ungern, Polen och Tjeckien.

På måndagen meddelade det tyska inrikesdepartementet att man endast kommer att ta emot ett mindre antal migranter från Italien och Grekland under de kommande veckorna – fall som återstår från 2017.

Enligt en talesperson för den tyska staten har färre personer uppfyllt kriterierna för att ingå i omfördelningsprogrammet än tidigare väntat.

Det finns nu i princip inga fler asylsökande i Grekland som kan bli aktuella för omfördelning, säger man.

För att kunna bli aktuella för programmet måste ansökanden härstamma från ett land där chanserna för asyl är åtminstone 75 procent.

I december väntade omkring 500 migranter på att bli omfördelade från Italien till Tyskland, och i Grekland var antalet mindre än 40.

Programmet avslutades formellt i september, vilket innebär att sökande som kommit efter denna månad inte kommer att kunna bli aktuella för omfördelning.

Tyskland genomförde i stort sett alla utestående omfördelningar i slutet av förra året.

Omfördelningsprogrammet lanserades av EU i kölvattnet av migrantkrisen 2015. Initialt gick medlemsstaterna med på att omfördela 160 000 migranter, en siffra som sedermera reviderades till 100 000 sedan man upptäckt att ett mindre antal än man tidigare trott kvalificerade sig för programmet.