➤ TV-profilen Martin Timell har av flera kvinnliga medarbetare pekats ut som skyldig till sexuella trakasserier. TV4:s ledning meddelar nu att man plockar bort alla program med Timell som varit tablålagda att sändas under hösten och senare.

Timell är en av de mediaprofiler som namngetts i sociala medier under hashtaggen #Metoo av kvinnor som berättat om sexuella övergrepp och trakasserier som de utsatts för. Han har en lång historik som folkkär programledaren bakom sig, först på SVT och därefter på TV4.

Erkänner sexuella trakasserier
Timell har bekräftat att uppgifterna stämmer, att han bland annat ägnat sig åt att tafsa på kvinnor som han arbetat med. Han säger i ett uttalande till media att han inte förstått att han med sitt beteende gjort kvinnor illa.

Han ska nu ringa runt till de kvinnor han ofredat och be dem om ursäkt. Timell uppger även att han ämnar söka hjälp för sina problem med att hålla händerna i styr.

Pågått i många år
Problemen kring Timell uppges bakom kulisserna ha pågått i flera år på TV4 och produktionsbolaget Meter som Timell arbetar för, där man försökt att komma till rätta med missförhållandena internt bortom offentlighetens ljus.

Vill inte erkänna kåranda och dubbla måttstockar
TV4:s innehållsdirektör, Åsa Sjöberg, avvisar dock den kritik om dubbla måttstockar och kåranda som riktats mot media i samband med de sexbrottsskandaler som nu rullas upp, där man anklagas för att gärna hänga ut andra sexbrottslingar men lägga locket på när personen finns i det egna huset eller yrket.

SVT motiverar att man namnger Martin Timell hos konkurrenten med att det annars skulle bli obegripligt för tittarna att förstå varför de populära programmen försvinner ur rutan. Däremot håller SVT i parallellfallet på det egna bolaget den SVT-chef om ryggen som polisanmälts och nu får sparken pga att ha ägnat sig åt sexuella trakasserier. Personens namn uppges inte av Public Service-bolaget.