Det står nu klart att medlemsstaterna inte kommer att nå en överenskommelse om en gemensam invandringspolitik. Samtidigt meddelar statsminister Stefan Löfven (S) att Sverige säger nej till förslaget om migrantläger utanför EU.

I utkastet till mötesslutsatser inför torsdagens och fredagens EU-toppmöte i Bryssel framgår att det inte blir någon uppgörelse om ett nytt gemensamt asylsystem i EU där bland andra Sverige velat påtvinga övriga medlemsstater en omfördelning av migranter.

Enligt rådsordförande Donald Tusk står mycket på spel ifall man inte lyckas hejda migrationen.

Den svenska regeringen lovar dock att fortsätta driva frågan vidare.

Förslaget om att upprätta läger utanför EU som en uppsamlingsplats för migranter att eventuellt söka asyl i Europa ifrån, blir det nej till från svenskt håll.

– Regeringen är inte beredd att stödja detta rakt av. Det är för många frågetecken, sa Stefan Löfven som ändå vill att frågan utreds vidare i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR.

I nuläget står det bara klart att lägren ska användas till att åtskilja ekonomiska migranter från de få riktiga flyktingar som lyckas ta sig hela vägen upp mot Europa och att de inte ska skapa incitament för en fortsatt migration.