I Kalifornien har delstaten varit drivande i att få invånarna att installera solpaneler. Nu närmar sig många paneler slutet av sin livscykel och redan nu börjar de hamna på soptipparna.

Kalifornien har varit en pionjär när det gäller att driva på för solenergi på taket och byggt upp den största solenergimarknaden i USA. Mer än 20 år och 1,3 miljoner hustak senare kommer nu räkningen.

Från och med 2006 började delstaten uppmuntra människor att använda solenergi och gav subventioner till husägare som installerade solcellspaneler. Samtidigt hade man ingen övergripande plan för att göra sig av med dem.

Många hamnar på soptippar där de i vissa fall potentiellt kan förorena grundvattnet med giftiga tungmetaller som bly, selen och kadmium.

En av tio återvinns

Enligt Sam Vanderhoof, solcellsindustriexpert och vd för Recycle PV Solar, återvinns endast en av tio paneler.

– Branschen ska vara grön. Men i verkligheten handlar det om pengar, säger han.

LÄS ÄVEN: Studie: El från kärnkraft billigast

Nu inser bland annat paneltillverkarna att de inte har kapacitet att hantera nästa steg.

– De här soporna kommer förmodligen att anlända tidigare än vi förväntat oss och det kommer att bli en enorm mängd avfall, säger Serasu Duran, biträdande professor vid University of Calgarys Haskayne School of Business i Kanada.

Svåra att återvinna

Även om Kalifornien varit ledande i installeringen och användningen av solcellspaneler finns problematiken i hela USA där ett nytt solenergiprojekt installerades var 60:e sekund 2021. Solenergiindustrin förväntas också fyrdubblas i storlek mellan 2020 och 2030.

Trots att 80 procent av en typisk solcellspanel är gjord av återvinningsbart material, är det extremt svårt att ta isär dem och återvinna glaset, silver och kisel. Att återvinna solpaneler är dessutom ingen enkel process.

LÄS ÄVEN: Efter kärnkraftsstängningarna: Nu startas fossila kraftverk för att klara elförsörjningen

I de flesta delstater klassificeras paneler också som farligt material, vilket kräver dyra restriktioner för förpackning, transport och lagring.

Ytterligare ett problem är att det är betydligt billigare att skicka en solpanel till tippen än att återvinna den.