På torsdagen röstade Göteborgs fullmäktige om att utlysa ett så kallat klimatnödläge, detta på initiativ en privatperson som lagt ett Göteborgsförslag. Efter en drygt två timmar lång debatt slutade voteringen med 31-19 för ett nej.

Göteborgsförslag som får fler än 200 röster under 90 dagar behandlas av ansvarig politisk nämnd. Frågan om klimatnödläge fick mer än 1 400 röster, vilket gör det till det Göteborgsförslag som fått flest röster.

Inför omröstningen stod det redan klart att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ var för nödläget. Även Demokraterna anslöt sig till nödlägret men med ett eget yrkande.

– Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Det är inget att hymla om. Men problemet är att ordet klimatnödläge leder tankarna till panik, sa kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

– Vi är i ett klimatnödläge. Australiens bränder är bara en mild föraning av vad som kommer att hända. Att säga nej till att utlysa klimatnödläge är att inte erkänna att Göteborg står inför en klimatkris. Det är att fega ur, sa Gertrud Ingelman (V).

Efter att Demokraternas egna förslag fallit lade partiet ned sina röster i voteringen som alltså slutade med dryga tio rösters övervikt för nej-sidan.