➤ 30 miljoner människor, en fjärdedel av befolkningen, tar i Japan tåget varje dag. Några tågförseningar förekommer i princip inte. Det svenska ”pendeltågseländet” och ständiga förseningarna för fjärrtåg skulle aldrig accepteras.

Att tågen håller tidtabellen övervakas av specialutbildad och välövad personal i enorma kontrollrum som påminner om Nasas Ground Control. Tågförarna får öva i simulatorer innan det tillåts köra riktiga tåg. En armé av 3.000 järnvägsarbetare är varje natt ute och ser till att räls, växlar, elledningar och tågtrafikljus är i toppskick.

En anda av yrkesstolthet genomsyrar hela järnvägsorganisationen och en tågförsening som överstiger 30 sekunder betraktas som ett stort nederlag. Arbetet med att hålla tågen igång med exakt punktlighet sker med minutiös systematik.

Sebastian Stichel, som är professor och föreståndare för järnvägsgruppen vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm slår fast att det inte finns några tekniska hinder för att uppnå samma standard på den svenska tågtrafiken. Det handlar, förutom rätt yrkesmentalitet, bara om politisk vilja och om att prioritera kommunikationer i statsbudgeten i stället för andra saker, slår Stichel fast.