De två kvinnorna i Malmö gjorde en anmälan till Justitiekanslern, JK, och begärde 60 000 kronor i diskrimineringsersättning och 20 000 kronor i skadestånd vardera.

Inför körkortsfotograferingen avkrävdes de båda på förklaringar om varför de bar slöja av religiösa skäl. En av dem påstod i anmälan att en handläggare uppgett att kravet för slöjbeklädda tillkommit efter terrorattackerna i New York den 11 september 2001, något JK inte finner styrkt.

En av kvinnorna ska ha varit tvungen att ta om sitt foto vilket sedan godkändes först efter att förklaringen lämnats in medan den andra aldrig lämnade in sin men fick sitt foto godkänt ändå.

JK anser inte att kvinnorna utsatts för diskriminering och bedömer att Transportstyrelsens krav haft ett ”berättigat syfte, nämligen att säkerställa välliknande körkortsfoton där hela ansiktet syns”.